Pijn bij afasie: een onderzoek

Carolien de Vries werkt als logopedist bij Topaz. Zij doet binnen het UNC-ZH netwerk onderzoek naar pijn bij afasie. In dit bericht vertelt zij over haar onderzoek.

Al bijna 10 jaar werkt Carolien de Vries bij Topaz en daarmee in de ouderenzorg. Lange tijd werkte zij als logopedist in een verpleeghuis en in de eerstelijn. Zo kwam zij op verschillende locaties van Topaz en andere zorginstellingen in Leiden en omgeving. Sinds 2014 werkt zij binnen de Geriatrische Revalidatie Zorg. Carolien doet nu onderzoek in het UNC-ZH netwerk naar pijn bij afasie.

Hieronder beantwoordt zij een aantal vragen over haar onderzoek en onderzoek doen.

Je bent bezig met je onderzoek ‘Pijn bij afasie’. Hoe kwam je tot dit onderwerp en om onderzoek hiernaar te doen?

Als logopedist heb ik veel ervaring opgedaan met personen met afasie en hun netwerk. Voor mij is het altijd een enorme drive en eerste prioriteit om de inbreng van de persoon met zijn communicatieproblemen ruimte te bieden. Door veel observeren is mij opgevallen dat degene die moeite heeft met communiceren eerder minder dan meer ruimte krijgt voor het uiten van zijn/haar boodschap. Dit is iets wat soms automatisch zo verloopt; degene die mondiger zijn nemen het over of vullen het in voor de persoon met communicatieproblemen.

Toen Wilco Achterberg, al enige tijd terug, als specialist ouderengeneeskunde bij Topaz kwam werken vroeg hij mij wat ik wist over pijn en pijn meten bij afasie. Op dat moment kon ik er geen antwoord op geven, maar ik werd wel getriggerd om dit eens uit te  zoeken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een literatuurstudie en eerste publicatie over dit onderwerp.

Tijdens deze eerste publicatie maakte ik kennis met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Mijn enthousiasme was aangeboord. Het was ook de aanleiding voor een subsidieaanvraag voor vervolgonderzoek waarin we onderzoek doen naar een valide en betrouwbaar pijnobservatie-instrument voor personen met afasie.

Op dit moment ligt er een onderzoeksprotocol ter beoordeling bij de CME voor ethische toetsing bij uitvoering van onderzoek in meerdere instellingen. Het is wachten op een positief besluit, zodat we kunnen starten met includeren van deelnemers. Een aantal deelnemende zorginstellingen van het UNC-ZH is enthousiast en heeft al toegezegd deelnemers aan te willen leveren.

Hoe bevalt het je om onderzoek te doen?

Onderzoek doen is voor mij best een uitdagend project; steeds kom ik één of meerdere stappen vooruit en soms kost het uitzoeken van hoe ik iets moet doen of aanpakken ook tijd, waardoor het lijkt alsof ik even stil sta. Wat dan niet het geval is. Ik heb het idee dat onderzoek doen soms vlot, soms stroef, soms met hindernissen is. Die hindernissen of uitdagingen kosten soms energie. Met hulp van collega-onderzoekers kom ik vaak verder. Alleen al het delen van onderzoekservaringen ofwel perikelen helpt om verder te komen! Het sparren over waar je tegen aanloopt werkt verbindend heb ik gemerkt. Daarnaast is de begeleiding vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heel prettig en kom ik ook steeds weer verder.

En in combinatie met je werk?

Erg dynamisch en leuk! Het is de kunst om werk en onderzoek goed gescheiden te houden. Door een goede planning lukt dat aardig goed. Het scheelt dat de dagen die ik als logopedist werk vol staan met afspraken, waardoor ik even niet met onderzoek bezig kan zijn. De dagen dat ik voor onderzoek heb, ben ik minimaal de helft aanwezig op de afdeling Public Health en EerstelijnsGeneeskunde (PHEG) van het LUMC, zodat ik het contact met collega-onderzoekers warm kan houden.

Krijg je ook vragen of reacties van collega’s naar aanleiding van je onderzoek?

Jazeker. Van collega logopedisten krijg ik via netwerkdagen geregeld de vraag hoe het er voor staat met het onderzoek. Daarnaast werk ik op mijn werk met verpleegkundigen en andere disciplines samen en gezamenlijk hebben we het geregeld over het achterhalen van pijn bij personen met afasie.

Wat hoop je te bereiken met dit onderzoek?

Mijn doel is een valide en betrouwbaar pijnobservatie-instrument voor personen met afasie. Daarnaast wil ik meer  aandacht en bekendheid voor de inbreng van de persoon in kwestie die zichzelf niet goed kan uiten.

Heb je tips voor collega’s die met een praktijkvraag rondlopen?

Deel deze praktijkvraag! Bespreek je ideeën met een collega of met een onderzoeker binnen je netwerk. Ga brainstormen over je idee en wie weet kan je in samenwerking met een collega of onderzoeker binnen je netwerk meer handen en voeten geven aan je praktijkvraag.

Lees hier meer over onderzoek bij het Universitair Netwerk voor Care sector Zuid-Holland.

zondag 24-02-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie