Philine Berns winnaar Harry Moeskops Bokaal 2020

Tijdens de Afasieconferentie 2020 werd  voor de tweede keer de Harry Moeskops Bokaal uitgereikt. Philine Berns was de gelukkige winnaar!

Inleiding

De Harry Moeskops Bokaal wordt met ingang van 2019 jaarlijks uitgereikt aan een persoon die iets heeft betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie. De prijs kan ook naar een groep personen gaan. De prijs is een ereprijs in de vorm van een bokaal. Hij is genoemd naar Harry Moeskops, mede-oprichter en eerste voorzitter (van 2013-2018) van AfasieNet. De prijs bestaat uit een bokaal en een jaar lang gratis deelname aan AfasieNet.

Tijdens de pauze van de conferentie kon gestemd worden. Aan het einde van de conferentie heeft Harry Moeskops zelf de winnaar bekend gemaakt.

De 3 genomineerden van dit jaar waren Philine Berns, Rianne Brinkman en Judith Feiken.

Nominatie

In de nominatie werd de volgende motivatie gegeven:

Philine Berns heeft deze prijs meer dan verdiend met haar lange staat van dienst op het gebied van afasie.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben als logopedist/ afasietherapeut in verpleeghuizen en revalidatiecentra, maakte Philine de stap naar het onderwijs, als docent logopedie aan de Hogeschool Rotterdam. Haar aandachtsgebied is altijd de neurologopedie geweest en de afasietherapie in het bijzonder. In deze rol heeft zij veel aspirant-logopedisten weten te enthousiasmeren en inspireren voor de afasie. Het is haar bijzondere verdienste dat zij hierbij aandacht had voor de hele breedte van de afasietherapie, in ICF termen: van stoornis tot en met participatie niveau.

Ook in haar functie als stuurgroep lid en docent van de opleiding Neurologische Taal- en Spraakstoornissen (NTSS) heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van het werk van vele collega logopedist-afasietherapeuten. Haar didactische kwaliteiten in combinatie met haar aandacht voor de inhoud zijn van groot belang geweest voor de kwaliteit van deze opleiding.

In al haar werkzaamheden op het gebied van de afasie was vooral de persóón met afasie het vertrekpunt voor de logopedisch afasiebehandeling. Nog vóór er aandacht was voor het betrekken van personen met afasie bij diverse onderwijsactiviteiten zorgde zij ervoor dat personen met afasie – reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw! – een stem kregen binnen de opleiding Logopedie in Rotterdam. In nauwe samenwerking met het afasiecentrum Rotterdam en omstreken, verzorgden personen met afasie gastcolleges en namen zij deel aan de assessments afasiediagnostiek van 2e jaars logopediestudenten als mede beoordelaar.

Ook in nevenactiviteiten schonk zij bijzondere aandacht aan de professionalisering van zorg bij afasie, middels de casuïstiekboeken ‘Status Afasietherapie’, en boeken die het logopedisch handelen nader expliciteren, zoals in ‘Dialoog’.
Zij was mede auteur van de NAIS, de NVAT-Afasie Interventie Schema’s, die voor de NVLF een belangrijke opmaat bleek naar het schrijven van de eerste Nederlandse Richtlijn Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen, die onder haar bezielende leiding in 2015 werd gepubliceerd.

En in het kader van ‘practice what you preach’ nam zij het initiatief tot de ontwikkeling van de cursus Con-tAct, samen met Nicole Jünger en Judith Oostveen. Met deze train-de-trainer cursus maakt zij het mogelijk voor vele collega’s om het communicatief klimaat voor personen met afasie in de Nederlandse gezondheidszorg op de kaart te zetten en te verbeteren.

Voor Philine gaan ‘evidence based’ handelen en oog voor ‘de persoon achter de afasie’ altijd hand in hand.

Reactie van Philine op LinkedIn

“Bij de online Afasieconferentie “State of the Art 2020” bleek dat ik de Harry Moeskops Bokaal heb gewonnen. Een grote eer! Hartelijk dank aan degene(n) die mijn genomineerd heeft/hebben en aan iedereen die op mijn gestemd heeft! Harry Moeskops heeft mij tijdens de conferentie online de bokaal uitgereikt, maar vanmorgen ontving ik deze nógmaals, nu via Post-NL. Op de valreep van de week van de afasie.

Conferentie, Bokaal, Week van de afasie… dit zijn slechts enkele van de activiteiten die AfasieNet organiseert. Alles in het kader van de belangrijke doelstelling ‘optimaliseren van de afasiezorg’. Ik wensAfasieNet veel succes en ik hoop dat Harry Moeskops nog vele jaren de Bokaal mag uitreiken!”

Met vriendelijke groet,

Philine.

Philine tijdens de bekendmaking van de winnaar

Philine tijdens de bekendmaking van de winnaar

Winnaars Harry Moeskops Bokaal

Op deze pagina vindt je alle winnaars van de Harry Moeskops Bokaal vanaf 2019.

dinsdag 27-10-2020

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie