Oproep: wie heeft ervaring met de invloed van SMTA op participatie

Een vierdejaars student van de Windesheim Hogeschool doet onderzoek naar de invloed van de SMTA op participatie. Zij is op zoek naar logopedisten, mensen met afasie en naasten die ervaring hebben met SMTA.

Beste logopedisten,

Mijn naam is Deborah Vos, vierdejaars logopedie student bij hogeschool Windesheim Flevoland. Via deze oproep ben ik op zoek naar logopedisten en cliënten + partners die ik mag interviewen voor mijn onderzoek.
Momenteel ben ik bezig met onderzoek doen naar de invloed van de SMTA behandelmethode op het versterken van de onderlinge participatie tussen de personen met afasie en/of spraakapraxie en diens partner in het privé domein.

Een onderzoek van J. Hurkmans (een van de bedenkers van de SMTA) heeft uitgewezen dat de SMTA positieve effecten heeft op stoornisgebied en bewezen effectief is bij spraakapraxie. De SMTA behandelmethode is in het logopedisch vakgebied nog vrij jong,  er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar de SMTA behandelmethode. De MIT is bijvoorbeeld al evidence based bevonden waardoor er binnen het werkveld wellicht eerder geneigd zal worden naar deze methode.

Om deze reden wil ik graag onderzoeken welke invloed de SMTA heeft op participatiegebied. Dit hoop ik aan de hand van het uitvragen van ervaringen te kunnen onderzoeken. Het uiteindelijke product van mijn onderzoek zal een advies/aanbeveling worden voor het werkveld. Aan de hand van interviews met logopedisten, cliënten en diens partner hoop ik te kunnen nagaan wat concrete ervaringen zijn vanuit de SMTA behandelmethode op de participatie in het privé domein. De cliënten dienen het behandeltraject met SMTA te hebben afgerond!

In het kader van het onderzoek zullen een aantal persoonsgegevens gevraagd worden (bv. woonplaats, leeftijd). Deze zullen enkel in functie van het onderzoek aangewend worden en zullen op geen enkele wijze publiekelijk gemaakt worden. Om de privacy te waarborgen zullen alle onderzoeksresultaten volledig geanonimiseerd gerapporteerd worden.

Als u verder nog vragen/opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar: deborahmariavos@gmail.com of contact opnemen met: 0616014270.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Deborah Vos

dinsdag 26-11-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie