Oproep: deelnemers voor onderzoek naar effectiviteit SimpTell

Marina Ruiter, onderzoeker aan het Centre for Language Studies aan de Radboud Universiteit Nijmegen, is een pilotstudie gestart naar de effectiviteit van SimpTell: Webgebaseerde telegramstijltherapie. Zij doet een oproep voor deelnemers aan haar onderzoek.

Achtergrond en doel

Sommige mensen met afasie hebben moeite met het praten in zinnen. Hierbij ontstaan taalfouten. Omdat vaak geprobeerd wordt die fouten te verbeteren, kost het spreken in hele zinnen veel tijd en energie.
Als het niet (meer) lukt om het vlot en foutloos spreken in hele zinnen te herstellen, vormt het spreken in telegramstijl een manier om toch snel en begrijpelijk te communiceren. Bijvoorbeeld: ‘Beroerte gehad. Nu in telegramstijl vertellen. Lekker snel. Toch duidelijk’.

SimpTell, de webapplicatie om de telegramstijl te oefenen, is gebaseerd op eerder wetenschappelijk onderzoek. Eerder is gevonden dat telegramstijltherapie zonder het gebruik van een webapplicatie leidt tot een verbetering van de communicatie. Bij mensen met afasie nam de snelheid van de communicatie toe.

SimpTell is als therapieprogramma al beschikbaar, maar het is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Het doel van dit onderzoek is daarom op uit te zoeken of de webgebaseerde telegramstijltherapie SimpTell tot een verbetering van de communicatievaardigheid zorgt.

Oproep

We zijn op zoek naar mensen die aan dit onderzoek willen en kunnen deelnemen. U komt mogelijk voor deelname in aanmerking als u:

  • Door de afasie vooral moeite heeft met het spreken in zinnen
  • Minimaal 6 maanden terug (één keer) een beroerte doormaakte in de linkerhersenhelft
  • Nederlands uw moedertaal is
  • Instemt met het behandeldoel: vaker leren spreken in telegramstijl.

Of u geschikt bent om deel te nemen, stemmen we samen verder af. Als u begeleiding krijgt voor uw afasie, kunt u ook vragen of uw behandelend logopedist of afasietherapeut contact met mij opneemt.

Dit onderzoek duurt 8 weken. In week 1 en 8 voert u enkele taaltests uit (duur: 60-90 min). De onderzoeker komt daarvoor bij u aan huis. In week 2 tot en met 7 krijgt u in totaal 30 uur telegramstijltherapie.

Interesse? Neem (vrijblijvend) contact op met mij via m.ruiter@let.ru.nl

Met vriendelijke groet,
Dr. Marina Ruiter

Afasievriendelijke informatie

Download hieronder de afasievriendelijke informatie t.b.v. cliënten.

maandag 29-07-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie