Nieuw onderzoeksproject: Zie en Hoor de Cliënt

Op 1 maart 2019 is het onderzoeksproject gestart:
Zie en Hoor de Cliënt: Het herontwerpen van vragenlijsten voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

In de zorg worden veel vragenlijsten gebruikt. Voor de grote groepcliënten met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) is het invullen van vragenlijsten vaak lastig. Ze hebben moeite met het begrijpen van de vragen of het geven van antwoorden. Cliënten vullen de vragenlijst dan niet in, of de uitkomsten zijn niet betrouwbaar. Gevolg hiervan is dat de stem van de cliënt niet gehoord wordt. Zorgverleners kunnen hun zorg dan minder afstemmen op deze kwetsbare groep cliënten.

Tot september 2019 wordt verkend welke moeilijkheden ervaren worden bij het invullen van drie bestaande vragenlijsten. Daarna worden deze drie veel gebruikte vragenlijsten samen met cliënten, zorgverleners en experts aangepast en getest. Dit leidt tot drie communicatievriendelijke vragenlijsten die worden ingezet binnen de participerende zorginstellingen (Stichting Gehandicapten Limburg Rijndam Revalidatie, Envida).Ook wordt een set gevalideerde ontwerprichtlijnen geformuleerd, voor het (her)ontwerpen van vragenlijsten voor mensen met NAH.

Meer informatie of meedenken

In dit project wordt nauw samengewerkt tussen onderzoekers, ervaringsdeskundigen en zorgverleners.  Wilt u meer informatie over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te denken in het onderzoek?

Neem dan graag contact op met Steffy Stans: steffy.stans@zuyd.nl of Ruth Dalemans: ruth.dalemans@zuyd.nl.

dinsdag 02-07-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie