Nieuw onderzoeksproject COPACA

Onlangs is een nieuw onderzoeksproject gestart. Het heet COPACA: COmmunicatie en PArticipatie bij Chronische Afasie

COPACA

Onlangs is een nieuw onderzoeksproject gestart, genaamd COPACA (COmmunicatie en PArticipatie bij Chronische Afasie). Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door ZonMw en de Hersenstichting en heeft een looptijd van 3 jaar.

COPACA heeft een theoretisch en een praktisch doel:
1.     Het opdoen van nieuwe kennis over communicatievaardigheden en participatie van mensen met chronische afasie.
2.     Het ontwikkelen van behandelmateriaal gericht op communicatievaardigheden en participatie van mensen met chronische afasie.

Aanpak

De aanpak van COPACA, genaamd participatief actieonderzoek, is gericht op kennis ontwikkelen, leren en veranderen. Een belangrijk en onderscheidend kenmerk ten opzichte van ‘traditioneel’ onderzoek is dat er op een innovatieve wijze vorm wordt gegeven aan de rol van de onderzoekers.

Centrale rol voor afasietherapeuten en ervaringsdeskundigen

De onderzoeker heeft in participatief actieonderzoek niet de rol van passieve buitenstaander, maar van iemand die samen met mensen uit de praktijk – in dit geval afasietherapeuten en ervaringsdeskundigen – de praktijk aan het veranderen is. Op deze manier vergaart de onderzoeker kennis over zaken die ‘vanaf de zijlijn’ niet ontwikkeld zou worden.

Een ander kenmerk van participatief actieonderzoek is dat betrokkenen uit de onderzochte praktijk (oftewel afasietherapeuten en ervaringsdeskundigen) co-onderzoeker worden.
Zij zijn immers degenen die weten welke behoeften er bestaan en met welke zaken rekening moet worden gehouden om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Kernteam

Gedurende het hele traject werken onderzoekers en co-onderzoekers nauw samen. Binnen COPACA wordt gesproken van het ‘kernteam’, dat je hier kunt ontmoeten. Om bij te dragen aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van het kernteam en alle leden voor te bereiden op hun rol als (co-)onderzoeker, volgen zij de CABRIO-training.

Projectgroep

Om ideeën, aanpakken, interpretaties en (kennis)producten te toetsen, is een grotere projectgroep samengesteld. In deze groep worden zowel afasietherapeuten en ervaringsdeskundigen als naasten en collega-onderzoekers vertegenwoordigd.

Naasten beschikken net als ervaringsdeskundigen over onmisbare inzichten en ervaringen, die de dataverzameling zullen verrijken. De collega-onderzoekers uit de projectgroep zijn bekend met de mogelijkheden, uitdagingen en laatste stand van zaken omtrent de thema’s die centraal staan binnen COPACA. Door samen te werken en inzichten te delen kunnen we elkaar inspireren, van elkaar leren en samen grenzen verleggen.

Meedoen?

Spreekt COPACA je aan en heb je interesse om ervaring op te doen als onderzoeker? In de projectgroep is nog ruimte voor twee afasietherapeuten. Op www.meedoenmetafasie.nl kun je meer lezen over het onderzoek. Over de rol van de projectgroep en de manier van aanmelden kun je hier meer informatie vinden.

zondag 28-03-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie