Na-of bijscholingscursus volgen met het STAP-budget

Veel instellingen hebben te maken met forse bezuinigingen door de COVID-epidemie. Met name voor het volgen van cursussen is daardoor minder of geen budget beschikbaar. Via het zogenoemde STAP-budget kun je in 2022 subsidie aanvragen voor het volgen van een cursus.

Jaarlijks maximaal € 1.000,- subsidie met STAP-budget

STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de Arbeidsmarkt Positie. Je kunt een vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze vergoeding vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Voorwaarden

Er geldt een aantal voorwaarden als je het STAP-budget wil aanvragen.

  • Je bent tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt STAP wel combineren met LLLK.
  • Je scholing start binnen drie maanden na de aanvraagtermijn.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

Vraag de subsidie op tijd aan

De overheid stelt elk jaar zo’n € 200 miljoen beschikbaar voor deze subsidieregeling. Dit bedrag wordt voor 2022 verdeeld over vijf inschrijftermijnen. Je hebt dus vijf keer de mogelijkheid het STAP-budget aan te vragen. Zodra het budget op is, kun je geen subsidie meer ontvangen. Het is dus belangrijk dat je niet te lang wacht.

De tweede ronde start maandag 2 mei. Vanaf 10.00 uur op 2 mei 2022 kan je de subsidie aanvragen op het STAP-portaal van het UWV.

Meer lezen?

Op de website van de Rijksoverheid vindt je meer informatie over het STAP-budget.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

vrijdag 29-04-2022

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie