Hoe word ik afasietherapeut en hoe kom ik in het afasieregister?

Regelmatig krijgen wij vragen van logopedisten over de titel afasietherapeut of hoe zij afasietherapeut kunnen worden. Ook worden er regelmatig vragen gesteld over het Afasieregister van de NVLF. Onderstaand stukje geeft hier verduidelijking over.

Titel afasietherapeut

De naam afasietherapeut is ontstaan in 1996 toen de Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten (NVAT) werd opgericht en was bedoeld om aan te geven dat de logopedist in kwestie de post-hbo opleiding NTSS (Neurologische Taal- en Spraakstoornissen) had voltooid. In feite geeft de naam aan dat je je hebt gespecialiseerd in het behandelen van mensen met neurologische taal- en spraakstoornissen. De titel afasietherapeut is dus eigenlijk geen formele bestaande titel.

Specialisering

De NVAT heeft voor mensen die lid wilden worden een aannamebeleid gehanteerd waarin gevraagd werd naar scholing, literatuur en werkervaring. Bij opheffen van de vereniging en het opgaan in AfasieNet in 2016 hebben we geconstateerd dat een dergelijk beleid zeer moeilijk te hanteren zal zijn voor AfasieNet.
We willen er binnen AfasieNet naar streven de kwaliteit van behandeling van mensen met afasie te verhogen door het delen van informatie via de website en de maandelijkse nieuwsbrief, het bieden van een scholingswijzer, de jaarlijkse Afasieconferentie en verschillende bijeenkomsten gedurende het jaar.
Logopedisten die zich willen specialiseren in het behandelen van afasie raden wij aan om deelnemer te worden van AfasieNet, zich regelmatig bij te scholen op dit gebied en te zorgen voor een minimaal aantal patiënt contacten per jaar. Het is al enige jaren niet meer mogelijk om de post-hbo opleiding NTSS in Nederland te volgen. In Gent, België is nog wel een postgraduaat neurogene communicatiestoornissen. Voor meer informatie hierover kun je op deze link klikken:

https://www.arteveldehogeschool.be/postgraduaat-neurogene-communicatiestoornissen

Afasieregister

Het Afasieregister van de NVLF is een register waarin je wordt opgenomen indien je aantoont dat je voldoende afasiescholing hebt gevolgd en voldoende uren hebt gewerkt met mensen met afasie. De precieze criteria zijn te vinden op de website van de NVLF.
Als je bent geregistreerd dan heb je toestemming om een uurbehandeling te declareren bij de verzekering.
Het Afasieregister is dus niet hetzelfde als een specialisatie, hoewel er veel raakvlakken zijn, het is puur een middel om mensen met afasie een uur achter elkaar te mogen zien.

Voor meer informatie over het Afasieregister zie https://www.nvlf.nl/register-afasie.

Wij hopen iedereen hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen of ideeën zijn met betrekking tot het verhogen van de kwaliteit van behandeling dan horen wij dit graag!

vrijdag 23-12-2016

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie