Harry Moeskops Bokaal

De Harry Moeskops Bokaal wordt met ingang van 2019 jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een groep personen die iets heeft betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie. De prijs, een ereprijs in de vorm van een bokaal, is genoemd naar Harry Moeskops, mede-oprichter en eerste voorzitter (van 2013-2018) van AfasieNet. Voor de eerste uitreiking heeft Harry Moeskops zelf een winnaar gekozen. Hieronder staat de procedure voor de toekenning vanaf 2020 beschreven en tevens een oproep om nominaties voor de Harry Moeskops Bokaal 2020 in te sturen.

Nominatie

In het voorjaar van elk jaar wordt in de nieuwsbrief en op de website een oproep geplaatst voor kandidaten. Kandidaten kunnen alleen worden voorgedragen door leden (deelnemers) van AfasieNet. Elk lid kan maximaal 1 kandidatuur doorgeven. Kandidaten kunnen individuen zijn of groepen. Om een persoon of groep kandidaat te stellen moet het lid de naam van de persoon of groep doorgeven aan het secretariaat van AfasieNet. Een kandidatuur moet voorzien zijn van een beschrijving van de reden waarom de persoon of groep in aanmerking zou moeten komen voor de bokaal. Deze beschrijving mag maximaal 1 A4 zijn. Aanmeldingen moeten vóór 1 juni binnen zijn bij AfasieNet.

Na 1 juli zal het bestuur van AfasieNet samen met Harry Moeskops uit de kandidaten 3 nominaties kiezen die in aanmerking komen voor de bokaal. Bij de keuze zal rekening worden gehouden met het doel van de prijs, namelijk het feit dat de persoon of groep iets speciaals heeft betekend of ontwikkeld ten behoeve van mensen met afasie. Tegen de beslissing van het bestuur van de 3 nominaties kan niet in beroep worden gegaan. Leden van het bestuur komen niet in aanmerking voor de bokaal.

Uiterlijk twee weken voor de Afasieconferentie zal bekend worden gemaakt welke drie kandidaten genomineerd zijn. Hierbij zal ook worden aangegeven waarom ze zijn genomineerd. De naam van degene die de kandidaat of kandidaten heeft genomineerd wordt niet bekend gemaakt.

Stemming en uitreiking tijdens de Afasieconferentie

Tijdens de Afasieconferentie kunnen alle aanwezigen hun stem uitbrengen op 1 van de 3 genomineerden via de conferentieapp. Elk lid kan maar 1 stem uitbrengen. De genomineerde met de meeste stemmen krijgt de bokaal. Bij een gelijk aantal stemmen zullen beide genomineerden met de meeste stemmen de bokaal winnen. In dat geval zal bij de uitreiking 1 bokaal worden uitgereikt en zal later een tweede bokaal worden geregeld voor de andere winnaar.

De uitreiking vindt plaats op de zaterdag tijdens de conferentie.

Oproep: nomineer een kandidaat voor de Harry Moeskops Bokaal 2020!

Hierbij roept het bestuur van AfasieNet alle deelnemers op om een nominatie te doen voor de Harry Moeskops Bokaal 2020.

Inzendingen met motivatie (zie procedure hierboven) kunnen vóór 1 juli 2020 gemaild worden naar info@afasienet.com.

Aanvulling bericht 13-05-2020

Inmiddels is besloten om de Afasieconferentie 2020 niet in Zeist te organiseren, maar via een online platform. Zie verder dit bericht. De Harry Moeskops Bokaal zal hierbij wel uitgereikt worden, dus nominaties blijven welkom!

maandag 20-04-2020

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie