Gezocht: Personen met afasie voor onderzoek naar meetinstrument gericht op Communicatieve Participatie.

De Hogeschool Utrecht is op zoek naar mensen met problemen in de spraak, taal, stem en/of gehoor voor onderzoek naar een meetinstrument gericht op communicatieve participatie.

Door problemen in de spraak, taal, stem en/of gehoor wordt communiceren lastig. De gevolgen hiervan op deelname aan de samenleving kan groot zijn. Het is daarom van groot belang om de communicatie in sociale situaties te onderzoeken en te behandelen. Communicatie in sociale situaties wordt communicatieve participatie genoemd, gedefinieerd als “deelname aan levenssituaties waarin kennis, informatie, ideeën of gevoelens worden uitgewisseld” (Eadie et al., 2006).

Er zijn in Nederland geen bruikbare instrumenten om communicatieve participatie in kaart te brengen. De Engelstalige Communicative Participation Item Bank (CPIB) lijkt geschikt, maar moet eerst worden vertaald en gevalideerd. Er moet ook nog specifiek worden onderzocht of deze vragenlijst álle vragen bevat, relevant voor mensen met spraak-/taal-/stem/gehoorproblemen.

Dit onderzoek is deel van een groot promotieonderzoek naar de ontwikkeling van een afasievriendelijke vragenlijst gericht op het meten van communicatieve participatie, genaamd COM-PROM:

https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/com-prom-communicatieve-participatie-bij-afasie-meten

Wat houdt meedoen in voor de participant

De participant wordt gevraagd om:

1.     Een dagboek bij te houden. In dit dagboek beschrijft de participant situaties die hij/zij in het dagelijks leven tegenkomt, waarin hij/zij wordt belemmerd door de communicatieproblemen. De participant mag deze situaties beschrijven of er foto’s/korte video’s van maken. De participant krijgt ongeveer 3 weken de tijd voor deze opdracht. Het dagboek/de foto’s/video’s stuurt de participant vervolgens naar de onderzoeker (Nicole ter Wal).

2.     Vervolgens wordt de participant uitgenodigd voor een interview. Hierin worden een aantal vragen gesteld over het dagboek. De verwachting is dat het interview 1 uur duurt. De interviews zullen worden opgenomen met een audioapparaat.

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over dit deelonderzoek en voorwaarden voor deelname? Klik dan hier voor de informatiebrief!

Ken jij mensen die problemen ervaren in de spraak, taal, stem en/of gehoor, die mee zouden willen en kunnen doen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Nicole ter Wal (nicole.terwal@hu.nl).

maandag 01-03-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie