Gezocht: logopedisten voor wetenschappelijk onderzoek

Een projectgroep van de GGZ Oost Brabant doet onderzoek naar de werkzaamheden van logopedisten omtrent vriendschappen en partnerrelaties na Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) en de impact van COVID-19. Zij zijn op zoek naar logopedisten die ervaring hebben in het werken met personen met NAH en die bereid zijn om een online vragenlijst in te vullen.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit:

  • Mariëlle Reijbroek (logopedist)
  • dr. Boudewijn Bus (psychiater en senior onderzoeker)
  • Brenda van den Broek (promovendus),
  • dr. Sophie Rijnen (senior wetenschappelijk onderzoeker)

Waarom?

We voeren dit onderzoek uit om zicht te krijgen op de redenen die logopedisten ertoe aanzetten (geen) werk te verrichten op het gebied van vriendschappen en/of partnerrelaties na NAH, en mogelijke belemmeringen die zij ervaren in hun werkzaamheden met vrienden of partners van personen met NAH. Tevens onderzoeken we de impact van COVID-19 en de hieraan verbonden beperkende maatregelen op werkzaamheden van logopedisten.

Wat houdt meedoen in?

Het betreft een online vragenlijst, die op elk gewenst moment op de eigen computer/telefoon/tablet ingevuld kan worden. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 30 minuten. Als dank ontvangen deelnemers een vergoeding van €10,-.

De vragenlijst is via de volgende link in te vullen: https://qsharingeu.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4Ou9Zly7ZGsCuPA

Vragen?

Bij vragen kunt je contact opnemen via e-mail (sjm.rijnen@ggzoostbrabant.nl) of telefonisch (06 207 56 976).

Met vriendelijke groet, ook namens de projectgroep,

dr. Sophie Rijnen
Senior wetenschappelijk onderzoeker
GGZ Oost Brabant locatie Huize Padua
Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie

woensdag 12-05-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie