Extra lezingen in 2017

Onlangs heeft AfasieNet een vragenlijst over extra lezingen afgenomen. Hier vind je een overzicht van de belangrijkste uitkomsten.

Meerkeuzevragen

  • De helft van de respondenten vindt het belangrijk dat de bijeenkomsten geaccrediteerd zijn.
  • Tweederde heeft behoefte aan casusbesprekingen.
  • Over intervisie zijn de meningen verdeeld: ruim 40% heeft behoefte aan intervisie, terwijl een andere 40% aangeeft ‘een beetje’ behoefte te hebben aan intervisie.
  • Het grootste deel van de respondenten geeft aan behoefte te hebben aan de mogelijkheid tot netwerken.
  • Bijna 85% van de respondenten vindt vrijdagmiddagen een geschikt moment voor de extra bijeenkomsten.

Locaties en onderwerpen

Er is een behoorlijk aantal suggesties gedaan voor locaties en onderwerpen. Die worden dan ook meegenomen bij de organisatie van de lezingen.

Bedankt voor het meedenken

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Mocht je het leuk vinden om te helpen met de organisatie van een lezing (zoals door sommigen aangegeven onder ‘opmerkingen’), laat hieronder dan een reactie achter.

maandag 16-01-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie