Ervaringen van PMA en hun naasten ten tijde van de COVID-19 crisis

Simone Brink, student van de opleiding Logopedie van de Hanzehogeschool Groningen, heeft voor haar afstudeeropdracht onderzocht hoe personen met afasie en hun naasten omgaan met communicatie en sociale participatie ten tijde van een crisis (met de COVID-19 pandemie als reële context). Hieronder lees je een samenvatting van haar onderzoek.

Inleiding

Afasie is een verworven taalstoornis waardoor er problemen kunnen ontstaan op het gebied van spreken, schrijven, lezen en het begrijpen van taal wat leidt tot beperkingen in de communicatie. Daarnaast kan afasie een negatieve invloed hebben op het onderhouden van een sociaal netwerk. Voor personen met afasie vormt communicatie en sociale participatie altijd een uitdaging wat een enorme impact heeft op het dagelijkse leven. De impact van afasie beperkt zich echter niet alleen tot de persoon zelf, ook naasten ondervinden hier de gevolgen van. Wat gebeurt er wanneer er door een wereldwijde pandemie extra bekeringen worden opgelegd die communicatie en sociale participatie nog moeilijker maken? Het delen van deze ervaringen zorgt voor inspiratie onder lotgenoten en kunnen een bijdrage leveren voor een betere toekomst.

Doel

Het inventariseren van ervaren successen en gemis op het gebied van communicatie en sociale participatie ten tijde van de COVID-19 pandemie. Ervaringen worden gedeeld onder lotgenoten wat zorgt voor erkenning, herkenning en steun.

Methode

Een kwalitatief beschrijvend onderzoek waarbij de data is verzameld aan de hand van semigestructureerde online interviews bij duo’s bestaande uit één persoon met afasie en een naaste. De interviews zijn getranscribeerd, gecodeerd en geanalyseerd. De interviews zijn uitgewerkt tot ervaringsverhalen die gedeeld worden onder lotgenoten.

Resultaten

Bij acht duo’s zijn de ervaringen over behaalde successen en gemis op het gebied van communicatie en sociale participatie tijdens de COVID-19 pandemie uitgevraagd waarvan vijf duo’s zijn verwerkt in de analyse. Deelnemers missen sociale contacten en alternatieve communicatie is niet voor elke persoon met afasie weggelegd. Successen bestaan voornamelijk uit het creëren van nieuwe activiteiten. De snelheid van de communicatie en informatievoorzieningen over het coronavirus wordt ervaren als een obstakel en lotgenotencontact wordt bij meer dan de helft van de personen met afasie omschreven als een gemis.

Discussie

Elke ervaring van de deelnemers sinds de uitbraak van het coronavirus is anders geweest. Over het algemeen werd gemis eerder gezien als een beperking wat voor de rest van Nederland ook geldt. Wel maakt afasie verschillende aspecten een stuk moeilijker. Het missen van sociale contacten zorgde ervoor dat meer dan de helft van de deelnemers het gevoel kreeg in een sociaal isolement te verkeren. Successen werden behaald op het gebied van creativiteit, zelfredzaamheid en zorgden veelal voor nieuwe inzichten.

Verhalenblog

Als eindproduct heeft Simone bovendien een prachtige verhalenblog gemaakt: www.afasiespreekt.nl.

Bachelorthesis

Je kunt hieronder de volledige bachelorthesis van Simone inzien.

Foto

De foto bij dit bericht is een onderdeel van een schilderij, gemaakt door een deelnemer aan het onderzoek.

donderdag 24-09-2020

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie