Enquête: ervaringen naar telelogopedie bij volwassenen met communicatiestoornissen

Wat zijn de ervaringen van logopedisten met telelogopedie bij volwassenen met communicatiestoornissen ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? In een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Utrecht, de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit (Donders Instituut) is een enquête opgesteld om dit te onderzoeken.

De enquête is goedgekeurd door de Ethische Commissie Onderzoek Gezondheidsdomein Hogeschool Utrecht (ECO-GD) en wordt nu via verschillende kanalen verspreid. De onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om een handreiking voor telelogopedie bij volwassenen met communicatiestoornissen te ontwikkelen. Hiervoor is uw input zeer waardevol en gewenst.

Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben logopedisten sinds maart 2020 veelal voor het eerst met telelogopedie gewerkt. Vóór de pandemie was deze wijze van behandelen in Nederland – en dus voor veel Nederlandse logopedisten – nog relatief nieuw. De periode vanaf maart 2020 tot heden heeft dan ook de uitdagingen en moeilijkheden duidelijk gemaakt die logopedisten ondervinden bij het online behandelen. Tegelijkertijd heeft het ook geleerd hoe logopedisten hier invulling aan hebben kunnen geven.

Middels deze anonieme enquête willen wij op basis van uw ervaringen inzicht krijgen in de (on)mogelijkheden die telelogopedie biedt. Deze inventarisatie zal vervolgens dienen om te onderzoeken op welke manier logopedisten in de toekomst op effectieve wijze gebruik zouden kunnen maken van deze manier van online behandelen. Hiertoe zal een handreiking voor telelogopedie bij volwassenen met communicatiestoornissen ten gevolge NAH worden ontwikkeld. Momenteel bestaat er al een handreiking voor Online Logopedie bij kinderen met een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis, ontwikkeld door onderzoekers binnen het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie aan de Hogeschool Utrecht.

Als u daarnaast zou willen deelnemen aan een kort interview over uw ervaringen met telelogopedie, wordt dat zeer gewaardeerd en kunt u daartoe aan het eind van de enquête uw gegevens achterlaten. Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met ons via onderzoektelelogopedie@gmail.com.

De enquête kan worden geopend met de volgende link: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9mXEtTg91HdMWuG

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw deelname.

Met vriendelijke groet,

Lizet van Ewijk
Dörte de Kok
Willemijn Doedens
Pauline van Barschot

vrijdag 30-07-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie