Blog Ilona: ervaringen als partner

Mijn naam is Ilona Nelissen, de vrouw van Matthijs Nelissen. Matthijs heeft vorige maand een blog geschreven over kunstmatige intelligentie en hoe hem dit helpt om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij (participatie).

Graag wil ik jullie ook wat vertellen over afasie vanuit een ander perspectief. Namelijk die van een partner.

Overal mee naar toe

Het is ondertussen ruim 10 maanden geleden dat Matthijs een herseninfarct kreeg. Vanaf dat moment, heb ik me mee laten voeren met alles wat er gebeurde. Overal mee naartoe. En overal aan werken, in de hoop dat zo veel mogelijk weer wordt zoals het was. Ik was wel bekend met NAH en wist wat afasie was. Mijn beroep is namelijk logopedist en ik heb al wèl eerder met mensen met afasie gewerkt.

Steunpilaar

Gelukkig kon ik mede door mijn eigen kennis, peilen hoe het met Matthijs ging, wat hij begreep en hem vanaf het begin helpen om de communicatie en spraak weer op gang te krijgen. Tenminste dit deed ik zo goed als ik kon. Matthijs was hier gelukkig zelf ook blij mee en ik fungeerde daardoor als een fijne steunpilaar in de communicatie.

Daardoor wist ik in het begin ook bijna altijd wat er gebeurde en wat er speelde. Ik was namelijk overal bij. Gelukkig is er sinds het begin veel veranderd en is Matthijs weer voor een groot deel zelfstandig en onafhankelijk. Hij kan de dingen weer “zelf doen”. En dit doet hij dan ook!

Telefoonnummer

Voor afspraken staat mijn telefoonnummer nog steeds als hoofdnummer. Daardoor bellen geregeld betrokken partijen mij voor afspraken en uitslagen of vragen… En dat zijn er veel!! En dit kan ook wel eens een directe puzzel zijn in je hoofd…. (En dat terwijl je op dat moment niet altijd een telefoontje verwacht of met andere dingen bezig bent, zoals; boodschappen, je werk, kinderen etc.)

Ik neem op….: “Met de planning..” “Ik bel over de afspraak van meneer Nelissen op ….”

Dit is de start van de raderen, die gaan draaien…:
– Oké, welke planning? Die van; het revalidatiecentrum, orthopedisch specialist, het ziekenhuis? “ik begreep dat de afspraak moet worden verzet…waarvoor moet ik hem inplannen?” Uh… ik denk diep na….Gelukkig heeft hij me thuis wel iets verteld en ik raad dat het een meting is. Gelukkig, dat klopt. Want aan de andere kant van de lijn klinkt: “oh ja, ik zie het…”  Nog een voorbeeld: “Hallo, met dr. B. ik bel over meneer Nelissen….. Even denken, dr B is een; cardioloog, revalidatiearts, neuroloog? En dan kunnen ze ook nog uit verschillende ziekenhuizen zijn. Ik zou hier eigenlijk een overzicht van moeten maken…

Nog steeds vooruitgang

In ieder geval. Er blijft van alles gebeuren en lopen. “We” zijn van revalidatiecentrum overgegaan naar afasiecentrum en eerste lijn. Daarnaast lopen er nog een aantal onderzoeken en blijven we vooruit gaan.

Geef een reactie

donderdag 27-06-2024

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie