Aphasia Clinics 2018

Op vrijdag 23 maart 2018 zal de 7e Aphasia Clinics plaatsvinden. Het thema is “Therapie bij milde afasie: nieuwe behandelmethoden”.

Milde afasie

Milde afasie is meestal niet merkbaar in een kort gesprek over de dagelijkse gang van zaken, maar patiënten (en hun proxy) kunnen er wel degelijk veel last van hebben in de communicatie. Ook kan een lichte taalstoornis terugkeer naar het werk belemmeren. Het komt vaak voor in combinatie met overige cognitieve problemen (o.a. aandacht, geheugen, executieve functies). Veel voorkomende communicatieproblemen zijn: moeizame deelname aan een groepsgesprek, moeite met het volgen van het nieuws en met het lezen van krantenartikelen, geen nuances meer kunnen uitdrukken waardoor een miscommunicatie kan optreden.

Nieuwe behandelmethoden

In vergelijking met mensen met ernstiger vormen van afasie is voor deze groep weinig direct toepasbaar behandelmateriaal beschikbaar. Echter, er zijn internationaal wel degelijk nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zoals aandachts-training waardoor het lezen van teksten gefaciliteerd wordt, interpretatie-oefeningen van gesproken en/of geschreven teksten van verschillende complexiteit onder tijdsdruk, conversatie training, oefeningen in het verbaal reageren op een tekst met een ingebouwde clou, het  invullen van de meest geschikte bijwoorden in gegeven zinnen, het beoordelen van synoniemen en antonymen.

Programma

Deze en meer nieuwe behandelmethoden worden in de 7e editie van de Aphasia Clinics voorgesteld. In de ochtend zijn er lezingen over een aantal van deze methodieken, waarbij ook het cognitieve aspect aan de orde komt. Nieuw in de setting van de afasie is de lezing van een expert uit het NT-2 gebied, een hot topic in de wereld van nu. Veel materiaal uit dit werkveld kan met enige aanpassingen in de therapie voor milde afasie worden toegepast.

In de middag wordt veel tijd ingeruimd voor een gerichte discussie in groepsverband over ‘welke  methoden voor welke milde taalstoornissen?’ Iedere groep brainstormt over een andere vraagstelling, via de groepsvoorzitter wordt na afloop plenair verslag uitgebracht, waarna een algemene discussie volgt.

De dag wordt afgesloten met een review van publicaties over behandelmethoden van milde afasie en in lijn hiermee hetgeen op deze Aphasia Clinic aan de orde is gekomen.

Sprekers

  • Lucy Dipper, City University of London: Linguistic Underpinning of Narrative Therapy in Aphasia (LUNA)
  • Frank Paemeleire, Artevelde Hogeschool Gent: Taaloefeningen voor milde afasie, relatie met cognitieve problemen
  • Afdeling NT2 Vrije Universiteit Amsterdam: Taaloefeningen en inzichten NT2: wat kan afasie ermee?
  • Organisatoren: Review behandelmethoden milde afasie

Meer informatie

Aanmelden:
Je kunt je inschrijven vóór 10 maart 2018 via info@aphasiaclinics.nl o.v.v. naam, KP-nummer, mailadres en telefoonnummer.

Kosten:
€ 135,- (inclusief lunch)

Voor meer informatie zie de website: www.aphasiaclinics.nl

dinsdag 21-11-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie