AfasieNet zoekt jou voor het project “Week van de Afasie 2023”!

Sinds 2019 organiseert AfasieNet jaarlijks ‘De Week van de Afasie’, aansluitend op de AfasieNet conferentie begin oktober. Het bestuur is op zoek naar projectleden om de Week van de Afasie 2023 te organiseren.

 

Week van de Afasie

Met de jaarlijkse Week van de Afasie wil AfasieNet een grotere bekendheid geven aan afasie en laten zien dat afasie mensen door heel Nederland raakt op heel veel verschillende manieren.
De Week van de Afasie wordt gedragen door: mensen met afasie, hun naasten, logopedisten, afasietherapeuten, docenten, studenten, wetenschappers en verwijzers. Zij organiseren in de Week van de Afasie individueel of samen een activiteit om afasie onder de aandacht te brengen.

Wat is ‘Project Week van de Afasie 2023’?

Het bestuur wil de organisatie van de Week van de Afasie meer structuur geven. Je kan daarbij denken aan een draaiboek voor de Week van de Afasie. Nu bedenken we elk jaar ad hoc hoe we het gaan aanpakken. We streven naar een jaarlijkse projectgroep die het betreffende jaar, aan de hand van het draaiboek, de activiteiten in de Week van de Afasie dat jaar coördineert. Tot nu toe zijn er diverse activiteiten op regionaal en lokaal niveau georganiseerd. De activiteiten werden vermeld op de website voor de Week van de Afasie die in die periode actief is.

Belangrijk gegeven voor de Week van de Afasie is, dat deze mede wordt georganiseerd door mensen met afasie en hun naasten!

Wie zoeken we?

We denken aan 3 à 4 deelnemers, dit kunnen professionals zijn of professionals samen met personen met afasie.

Wat verwacht het bestuur?

Het project kan starten met een inventarisatie van de activiteiten in de afgelopen jaren. Het draaiboek zal een aantal vaste elementen bevatten, zoals het uitdoen van een jaarlijks persbericht. Mogelijk is er een thema per jaar. Wat kunnen Afasiecentra betekenen in de Week van de Afasie op lokaal / regionaal niveau? Wat kunnen we bedenken op het gebied van fondsenwerving? Welke -ludieke- actie kunnen we bedenken?

Natuurlijk vindt er afstemming met bestuursleden plaats. Twee bestuursleden zullen de projectgroep in eerste instantie op weg helpen.

Duur van het project

We denken dat dit project, waarin bijvoorbeeld een draaiboek wordt ontwikkeld, ongeveer 4 maanden zal duren. Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer dezelfde personen actief betrokken zijn bij de organisatie van de Week van de Afasie 2023. Zij kunnen het stokje dan overdragen aan een nieuwe groep in 2024.

Wat krijg je ervoor?

De leden van de projectgroep ontvangen een kleine vergoeding in de vorm van een cadeaubon. Eventuele reiskosten worden ook vergoed. Indien gewenst kun je een certificaat ontvangen van de bestede uren voor het kwaliteitsregister.
Jullie bijdrage wordt vermeld op de website en natuurlijk volgt eeuwige roem?

Interesse?

Heb je vragen of is dit wat voor jou, zoek Dineke Blom dan even op tijdens de conferentie in Zeist of stuur een mail naar: info@afasienet.com.

zaterdag 01-10-2022

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie