Afasieconferentie 2022: Call for Abstracts

We zetten in op een fysieke, tweedaagse Afasieconferentie in Zeist op 30 september in 1 oktober 2022 (en blijven rekening houden met een online alternatief).
Daarvoor zijn we op zoek naar jullie input!

Ook dit jaar is er ruimte voor ingezonden presentaties. We zijn op zoek naar diversiteit:

  • Doe je onderzoek waarvan je de resultaten met het werkveld wilt delen?
  • Heb je een casus, onderbouwd met literatuur, waarbij je de aanpak met het werkveld wilt delen/ bespreken?
  • Doe je (mee met) een klinisch project en wil je je ervaringen en bevindingen met het werkveld delen? Denk bijv. aan: groepstherapie met een bepaald thema, of inventarisatie van gebruik van een bepaalde vragenlijst?

Stuur een samenvatting naar info@afasienet.com met als titel ‘jouw naam-abstract 2022’ in een doc- of docx- bestand.
Hieronder vind je nadere instructies voor de samenvatting (abstract).

Je inzending moet uiterlijk dinsdag 1 maart 2022, 08.00 uur binnen zijn.
Je ontvangt uiterlijk 5 april 2022 bericht of je inzending geaccepteerd zal worden voor een presentatie.

Presentatievorm

Je kunt je voorkeur aangeven wat betreft de presentatievorm:

a) een plenaire presentatie van 20 minuten (inclusief vragen);

b) een parallelsessie met een groep van maximaal 40 deelnemers;

c) een posterpresentatie.

Vragen?

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mail naar info@afasienet.com, met als onderwerp: Vraag over call for abstracts 2022

Nadere instructies voor de samenvatting

Titel:

Auteurs: (Onderstreep de naam van de spreker indien er meerdere auteurs zijn)

Affiliatie:

Correspondentie adres (e-mail):

Format 1: ABSTRACT (max 600 woorden)

Achtergrond en doelen: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor de studie of het klinisch experiment.  Beschrijf de doelen, inclusief de onderzoeksvraag en hypothesen.

Methode: Beschrijf het type onderzoek (bij kwalitatief – kwantitatief; N=1 studie; …). Beschrijf de participanten (bijv. aantal, leeftijd en ernst van afasie) en het verloop van de dataverzameling. Beschrijf welke materialen zijn gebruikt en hoe (met welke methode) zijn de data geanalyseerd.

Resultaten: Beschrijf de resultaten en de uitkomsten.

Conclusies: Beschrijf de belangrijkste conclusie(s) uit het onderzoek/ project

Implicaties: Bespreek de implicaties voor toekomstig onderzoek en voor de klinische praktijk.

Referenties: Geef de belangrijkste referenties op (max. 5).

Format 2: SAMENVATTING van een casus of projectbespreking (max 600 woorden)

Achtergrond en doelen: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor de studie of het klinisch experiment.  Beschrijf de doelen, inclusief de onderzoeksvraag en hypothesen.

Indien casusbespreking: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor deze casus.  Beschrijf het doel voor deze casusbespreking. Welke richtlijn is van toepassing op de beschreven behandeling?  Welke aspecten van deze casus ga je bespreken (denk aan differentiaaldiagnose; therapiemethode; anders…)

Beschrijf casus heel kort op basis van ICF-model

(Beoogde) uitkomsten: Beschrijf eventuele resultaten en de uitkomsten.

Implicaties: Bespreek de implicaties voor toekomstig onderzoek of voor de klinische praktijk.

Voorkeur voor presentatie:

O         Plenair (20 minuten)

O         Parallelsessie (45 minuten)

O         Poster

Als de conferentie toch online gehouden dient te worden, wordt een alternatieve optie met je besproken. Leent jouw onderwerp zich voor een online alternatief?

Ja/ nee

maandag 31-01-2022

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie