Afasiekoren in Nederland

In Nederland zijn op verschillende plaatsen koren en zanggroepen voor mensen met afasie en/of spraakapraxie. De informatie over afasiekoren was tot voor kort gebundeld op de website www.afasiekoren.nl.

Deze website is inmiddels opgeheven. Alle informatie die hierop stond is nu te vinden op AfasieNet.

Onderzoek naar het effect van zingen in een afasiekoor

In 2011 heeft de afdeling logopedie/muziektherapie van Woonzorgconcern IJsselheem uit Kampen de Kwaliteitsprijs van Hersenstichting Nederland gewonnen. De prijs stelde de afdeling in staat om een  effectstudie naar zingen in afasiekoren in Nederland uit te voeren.

In sept. 2016 is het onderzoek afgerond. Meer informatie over het onderzoek, de resultaten, aanbevelingen en het volledige onderzoeksrapport vind je hier.

In november 2017 heeft de werkgroep literatuur een samenvatting van het onderzoeksrapport geschreven.

Waar vind ik de afasiekoren?

Alle koren zijn te vinden in de Activiteitenzoeker.

Wat is het verschil tussen een afasiekoor en een zanggroep?

In Nederland is er niet één naam voor een groep mensen met afasie die bijeenkomen om te zingen.
De een noemt het een afasiekoor, de ander een zanggroep, weer anderen noemen het een NAH-koor.

Ook de werkwijze van de koren kan verschillen. Zo kan er verschil zijn in groepsgrootte zijn,  duur van de bijeenkomst, frequentie en voor wie het koor toegankelijk is. Voor vragen kan contact opgenomen worden met het afasiekoor.

woensdag 08-11-2017

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie