Afasieconferentie 2021: call for abstracts!

We streven weer naar een fysieke, tweedaagse Afasieconferentie in 2021, op 1 en 2 oktober! De programmacommissie zal echter rekening blijven houden met een online alternatief.

Ook dit jaar is er ruimte voor ingezonden presentaties.

  • Doe je onderzoek waarover je wilt vertellen of waarvan je de resultaten met het werkveld wilt delen?
  • Doe je (mee met) een klinisch project en wil je je ervaringen en bevindingen met het werkveld delen? Denk bv. aan: groepstherapie met een bepaald thema, of inventarisatie van gebruik van een bepaalde vragenlijst.
  • Heb je een casus, waarbij je de aanpak (met voor- en nametingen en theoretische onderbouwing) met het werkveld wilt delen?

Stuur dan een samenvatting naar info@afasienet.com met als titel ‘jouw naam-abstract 2021’ in een doc of docx bestand.

Je inzending moet uiterlijk maandag 1 maart 2021, 08.00 uur binnen zijn.

Je ontvangt uiterlijk 5 april 2021 bericht of je inzending geaccepteerd zal worden voor een presentatie.

Presentatievorm

Je kunt je voorkeur aangeven wat betreft de presentatievorm. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

a) een plenaire presentatie van 20 minuten (inclusief vragen);

b) een parallelsessie met een groep van maximaal 40 deelnemers;

c) een posterpresentatie.

De beoordelingscommissie en programmacommissie houden rekening met je wens, maar behouden het eindoordeel over de presentatievorm.

Hieronder vind je nadere instructies voor de samenvatting (Abstract).

Vragen?

Heb je nog vragen?

Stuur dan een mail naar info@afasienet.com, met als onderwerp: Vraag over call for abstracts 2021.

Instructies

Titel:
Auteurs: (Onderstreep de naam van de spreker indien er meerdere auteurs zijn)
Affiliatie:
Correspondentie adres (e-mail):

ABSTRACT (max 600 woorden)
Achtergrond en doelen: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor de studie of het klinisch experiment.  Beschrijf de doelen, inclusief de onderzoeksvraag en hypothesen.
Methode: Beschrijf het type onderzoek (bv. kwalitatief – kwantitatief; N=1 studie; …). Beschrijf de participanten (bv. aantal, leeftijd en ernst van afasie) en het verloop van de dataverzameling. Beschrijf welke materialen zijn gebruikt en hoe (met welke methode) de data zijn geanalyseerd.
Resultaten: Beschrijf de resultaten en de uitkomsten.
Conclusies: Beschrijf de belangrijkste conclusie(s) uit het onderzoek / project
Implicaties: Bespreek de implicaties voor toekomstig onderzoek en voor de klinische praktijk.
Referenties: Geef de belangrijkste referenties op (max. 5).

Voorkeur voor presentatie:
O         Plenair (20 minuten).
O         Parallelsessie (45 minuten).
O         Poster.

Indien de conferentie toch online gehouden dient te worden, wordt een alternatieve optie met je besproken. Leent jouw onderwerp zich voor een online alternatief?

Ja  / nee

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie