Afasieconferentie 2020: Call for Abstracts

Voorafgaand aan de Afasieconferentie 2019 was er voor het eerst gelegenheid tot het indienen van een presentatie, via een “call for abstracts”. Hier is uitgebreid gehoor aan gegeven en dit heeft geresulteerd in een aantal presentaties en posters. Ook in 2020 heeft het programma van de AfasieNet-conferentie ruimte voor ingezonden presentaties.

Voor wie?

  • Doe je onderzoek waarover je wilt vertellen of waarvan je de resultaten met het werkveld wilt delen?
  • Doe je (mee met) een klinisch project en wil je je ervaringen en bevindingen met het werkveld delen? Denk bijv.aan: groepstherapie met een bepaald thema, of inventarisatie van het gebruik van een bepaalde vragenlijst
  • Heb je een casus, waarbij je de aanpak (met voor- en nametingen en theoretische onderbouwing) met het werkveld wilt delen?

Stuur dan een samenvatting naar: info@afasienet.com met als titel ‘jouw naam-abstract 2020’ in een doc of docx bestand.
Je inzending moet uiterlijk maandag 16 maart 2020, 08.00 uur binnen zijn.

Je ontvangt uiterlijk 4 april 2020 bericht of je inzending geaccepteerd zal worden voor een presentatie.

Presentatievorm

Je kunt je voorkeur aangeven wat betreft de presentatievorm. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

a) een plenaire presentatie van 20 minuten (inclusief vragen);

b) een parallelsessie met een groep van maximaal 40 deelnemers;

c) een posterpresentatie.

De beoordelingscommissie houdt rekening met je wens maar heeft wel het eindoordeel over de presentatievorm.
Hieronder vind je nadere instructies voor de samenvatting (Abstract).

Heb je nog vragen?
Stuur dan een mail naar info@afasienet.com, met als onderwerp: Vraag over call for abstracts 2020

Inhoud abstract

Titel:
Auteurs: (Onderstreep de naam van de spreker indien er meerdere auteurs zijn)
Affiliatie:
Correspondentie adres (e-mail):

ABSTRACT (max 600 woorden)
Achtergrond en doelen: Beschrijf de achtergrond van of motivatie voor de studie of het klinisch experiment.  Beschrijf de doelen, inclusief de onderzoeksvraag en hypothesen.
Methode: Beschrijf het type onderzoek (bij kwalitatief – kwantitatief; N=1 studie; …). Beschrijf de participanten (bijv. aantal, leeftijd en ernst van afasie) en het verloop van de dataverzameling. Beschrijf welke materialen zijn gebruikt en hoe (met welke methode) zijn de data geanalyseerd.
Resultaten: Beschrijf de resultaten en de uitkomsten.
Conclusies: Beschrijf de belangrijkste conclusie(s) uit het onderzoek / project
Implicaties: Bespreek de implicaties voor toekomstig onderzoek en voor de klinische praktijk.
Referenties: Geef de belangrijkste referenties op (max. 5).

Voorkeur voor presentatie:
O         Plenair (20 minuten).
O         Parallelsessie (45 minuten).
O         Poster.

maandag 16-12-2019

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie