TDCS en Afasie

Volledige titel: Transcraniele Direct Current Stimulatie en afasie

Onderzoeker: Kerstin Spielmann

 

Soort onderzoek Promotieonderzoek
Acroniem TEA
Begeleiders/Promotoren Dr. Mieke van de Sandt-Koenderman en Prof. Gerard Ribbers
Instelling Erasmus MC Rotterdam
Financiering Erasmus MC-race doelmatigheid & Hersenstichting
Beoogde einddatum December 2017

Doel

Met de TEA studie willen we het effect van Transcraniele Direct Current Stimulatie (tDCS) onderzoeken op de behandeling van afasie, in de sub-acute fase na een beroerte.

Inclusiecriteria

– Afasie na een CVA
– Tijd post onset < 3 maanden
– Leeftijd 18-80 jaar
– Rechtshandig
– Voldoende belastbaar om mee te kunnen doen aan intensieve afasie therapie

Exclusiecriteria

– Subarachnoidale bloeding (SAB)
– Een eerdere beroerte met als gevolg afasie
– Een hersenoperatie in het verleden
– Epileptische activiteit in de laatste 12 maanden
– Overmatig alcohol- of drugs gebruik
– Premorbide onvoldoende beheersing van het Nederlands
– Premorbide (verdenking van) dementie
– Premorbide psychiatrische aandoening die communicatie beïnvloedt (bijvoorbeeld persoonlijkheidsstoornis)
– Ernstige non-linguistische cognitieve stoornissen, die beperkend zijn voor taaltherapie
– Pace maker
– Forse afasie (bij spontane taal score 0 en Verkorte Token Test < 9)
– Ernstige Wernicke afasie (bij spontane taal score:Communicatief gedrag is 0-1 EN
Verkorte Token Test 28 EN BNT > 150)

Interventies, taken en uitkomstmaten

Steekproefgrootte: 58

Interventie

De interventie groep krijgt afasie behandeling in combinatie met tDCS. De controlegroep krijgt afasie behandeling in combinatie met inactieve tDCS (pseudo-stimulatie).

Taken

De deelnemers krijgen 2 behandelweken afasiebehandeling met tDCS (interventie) of met inactieve tDCS (controle). Voor en na elke behandelweek wordt de Boston Naming Test (BNT) afgenomen, en op 6 maanden follow-up. In totaal zijn er dus 5 meetmomenten waarop de BNT wordt afgenomen. Voor de 1e behandelweek en na de 2e behandelweek en op 6 maanden follow-up worden ook nog andere testen afgenomen: spontane taal analyse (AAT), Amsterdam Nijmegen Test voor Alledaagse taalvaardigheden (ANTAT), kwaliteit van leven vragenlijsten (EQ-5D, SAQOL), participatie (CIQ) en kosteneffectiviteit (werk en zorg vragenlijst).

Uitkomstmaten

De primaire uitkomstmaat is de BNT.
Secundaire uitkomstmaten zijn de spontane taal analyse (AAT), ANTAT, EQ-5D, SAQOL, CIQ en kosteneffectiviteit.

Meer weten? Mail de onderzoeker: kspielmann@rijndam.nl

Erasmus mc2

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie