RELAY: Realtime taalmapping bij wakkere hersenchirurgie

Volledige titel: RELAY: Realtime language mapping during brain surgery

Onderzoeker: Ellen Collee

Korte titel RELAY: Realtime taalmapping bij wakkere hersenchirurgie
Volledige titel RELAY: Realtime language mapping during brain surgery.
Onderzoeker Ellen Collee
Instelling Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam
Promotor/begeleider Prof. Dr. Clemens Dirven, Dr. Arnaud Vincent & Dr. Djaina Satoer
Financiering Holland High Tech

Achtergrond

De gouden standaardbehandeling voor een hersentumor (glioom) in eloquente gebieden is momenteel de wakkere hersenoperatie met elektrische stimulatie monitoring (ESM), in combinatie met preoperatieve functionele/structurele neuro-imaging technieken (zoals fMRI en DTI). Hierdoor kan er maximale resectie plaatsvinden, terwijl er ook zoveel mogelijk functie behouden wordt. Echter, ondanks zorgvuldige taalmonitoring met behulp van ESM heeft de helft van deze patiënten toch postoperatieve taalproblemen die niet altijd herstellen. Daarom is er een nieuwe, nauwkeurigere techniek nodig die de taalfuncties tijdens de operatie beter in beeld kan brengen, zodat deze functies in de toekomst mogelijk beter behouden kunnen worden. Een veelbelovende nieuwe techniek om deze functies te monitoren is functionele echografie (functional UltraSound – fUS), ontwikkeld door CUBE (Center for Ultrasound and Brain imaging at Erasmus MC).

Doelen

In dit promotieonderzoek wordt deze nieuwe techniek gebruikt om meer inzicht te krijgen in de taalverwerking in de hersenen bij patiënten met een glioom. De doelen zijn:

  • Het intraoperatief in kaart brengen van kritische hersengebieden voor taal met behulp van fUS.
  • Het vergelijken van de gevonden kritische hersengebieden voor taal via fUS met de gouden standaard ESM.
  • Het vergelijken van de gevonden kritische hersengebieden voor taal via fUS en ESM met preoperatieve fMRI beelden.
  • Het analyseren van verschillende parafasieën tijdens ESM en de resectie   en spontane taal tijdens de resectie en dit in relatie brengen met de taaluitkomst na de operatie.
  • Het maken van een geoptimaliseerde functionele taalatlas van de hersenen op basis van fUS, ESM en fMRI.

Dit onderzoek is relevant voor de patiëntenpopulatie omdat de vergaarde kennis in de toekomst bij zou kunnen dragen aan mogelijk minder taaluitval, en dus een eventuele hogere kwaliteit van leven, na wakkere hersenoperaties.

Methode

Er worden voor en na de operatie neurolinguïstische testen afgenomen. Naast de reguliere intraoperatieve ESM taalmonitoring, wordt de patiënt ook met de nieuwe fUS techniek gescand. De taalresultaten verkregen met de verschillende methoden (fMRI, fUS en ESM) worden met elkaar vergeleken. In het figuur hieronder wordt de opzet van het onderzoek weergegeven. Het hierboven beschreven project heeft betrekking tot work package 2. In work package 1 wordt gestreefd om de fUS techniek beter te begrijpen en verder te optimaliseren onder leiding van dr. Pieter Kruizinga, dr. Bas Koekoek en dr. Christos Strydis.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de onderzoeker: k.collee@erasmusmc.nl.

Foto2 (1)

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie