RATS-3

Volledige titel: Rotterdamse Afasie Therapie Studie – 3

Onderzoeker: Femke Nouwens

 

Soort onderzoek Promotieonderzoek
Gerandomiceerd gecontroleerde trial (RCT)
Begeleiders/Promotoren Prof. D. Dippel en Dr. L. de Lau
Instelling Erasmus MC
Financiering Hersenstichting Nederland

Doel

Onderzoeken of vroeg ingezette, kortdurende, intensieve cognitief-linguïstische therapie (BOX en FIKS) effectiever is dan geen taaltherapie kort na de beroerte en onderzoeken of de vroege intensieve therapie op de lange termijn een effect genereert.

Inclusiecriteria

1. Afasie na een beroerte, oordeel neuroloog/revalidatiearts en logopedist;
2. Minder dan 2 weken na de beroerte;
3. ScreeLing is afneembaar;
4. Afasie volgens de verkorte Token Test en/of Aphasia Severity Rating Scale (Goodglass);
5. Leeftijd 18 – 85 jaar;
6. Goede beheersing Nederlandse taal.

Exclusiecriteria

1. Reeds bestaande afasie;
2. Subarachnoïdale bloeding (SAB);
3. Ernstige dysartrie, ontwikkelingsdyslexie, perceptuele stoornis;
4. (vermoedelijke) Dementie, recent psychiatrisch verleden, analfabetisme.

Interventies, Taken en Uitkomstmaten

Steekproef: 150

Interventie

Interventiegroep: cognitief-linguïstische therapie (CLT) met de bestaande therapieprogramma’s BOX voor lexicale semantiek en FIKS voor fonologie. Therapie start binnen twee weken na de beroerte. Er wordt vier weken lang, iedere dag een uur geoefend (totaal 28 uur therapie in vier weken).
Controlegroep: gedurende vier weken geen taaltherapie, alleen begeleiding.

Test en taken

Baseline testing binnen twee weken na de beroerte: ScreeLing, verkorte Token Test en opname van spontane taal volgens de AAT richtlijnen.
Follow up testing: vier weken, drie maanden en zes maanden na randomisatie. Uitgebreide testbatterij: ANTAT, spontane taal, ScreeLing, verkorte Token Test, verhaal navertellen Sabadel, Boston Naming test, woordbegrip van CAT, SAT verbaal, Nazeggen nonwoorden PALPA, Auditieve lexicale decisie PALPA, semantische en fonologische woordfluency, Barthel index, Modified Rankin Scale, EQ-5D-3L, Partner Communicatie Vragenlijst.

Uitkomstmaten

Primair: ANTAT vier weken na randomisatie
Secundair: ANTAT drie maanden en zes maanden na randomisatie, en de Boston Naming Test, verkorte Token Test, SAT verbaal, woordbegrip CAT, Auditieve Lexicale Decisie PALPA, Nazeggen nonwoorden PALPA, semantische en fonologische woordfluency, Modified Rankin Scale en EQ-5D-3L vier weken, drie maanden en zes maanden na randomisatie.

Meer weten, neem contact op met de onderzoeker: f.nouwens@erasmusmc.nl

Erasmus mc2

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie