Intonatie in plaats van grammatica?

Volledige titel: The use of direct speech as a compensatory device in aphasic interaction

Onderzoeker: dr. Rimke Groenewold

The use of direct speech as a compensatory device in aphasic interaction

Rimke Groenewold

Rimke Groenewold

Onderzoeker: Dr. Rimke Groenewold

Uit voorgaand onderzoek is gebleken dat mensen met afasie vaker gebruikmaken van de directe rede (bijvoorbeeld: Jan zei: dat meen je niet!) dan gezonde taalgebruikers. Een aantal onderzoekers suggereert dat het gaat om een adaptatiestrategie die sprekers met afasie in staat stelt grammaticaal complexe constructies te omzeilen, laagfrequente woorden te vermijden en optimaal gebruik te maken van hun relatief intacte conceptuele, prosodische, paralinguïstische en non-verbale vaardigheden. In het huidige onderzoeksproject worden deze hypotheses getoetst door verschillende parameters van directe rede-constructies in alledaagse interacties van mensen met afasie en hun naasten te bestuderen.

Onderzoeksprogramma

Dit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma The use of direct speech as a compensatory device in aphasic interaction met projectnummer 446-16-008 dat gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Rimke verricht haar onderzoek aan de Edith Cowan University, School of Medical and Health Sciences in Perth, Australië. Ze werkt er samen met o.a. Professor Elisabeth Armstrong, een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van discourse-analyse bij afasie.

Substudies

Het project bestaat uit drie onderdelen waarin de volgende aspecten van het gebruik van de directe rede door mensen met (en zonder) afasie centraal staan:

  1. Lexico-syntactische kenmerken;
  2. Prosodische, paralinguistische en non-verbale kenmerken;
  3. Interactionele functies.

Combinatie van onderzoekstechnieken

Voor dit project wordt gebruikgemaakt van een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, variërend van conversatie-analyse en Systemic Functional Linguistics (SFL)-analyse tot analyse van fonetische kenmerken en vergelijking van woord- en woordcombinatiefrequenties.

Data

Data: voor het onderzoek worden video’s en transcripten geanalyseerd die beschikbaar zijn via AphasiaBank (http://aphasia.talkbank.org/).

r.groenewold[at]ecu.edu.au

ECU-Joondalup
Edith Cowan University, Joondalup, WA Australië

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie