Functional communication in aphasia

Onderzoeker: Willemijn J. Doedens

soort onderzoek (extern) promotieonderzoek
begeleiders/promotoren dr. Lotte Meteyard
instelling University of Reading, Engeland
looptijd September 2017 – 2020
emailadres onderzoeker w.j.doedens@pgr.reading.ac.uk

 

Achtergrond

Het uiteindelijke doel van een logopedische behandeling is om personen met afasie (PMA) zo optimaal mogelijk te laten communiceren in hun dagelijkse omgeving. Er is in de afgelopen jaren daarom veel onderzoek gedaan naar de zogenoemde ‘functionele communicatie’ bij mensen met afasie. In de literatuur wordt het begrip functionele communicatie op dit moment op uiteenlopende manieren gedefinieerd en geïnterpreteerd. Dit maakt het lastig om resultaten van verschillende onderzoeken te vergelijken en samen te voegen. Ook is het tot nu toe nog niet gelukt om op betrouwbare, systematische wijze aan te tonen dat de logopedische behandeling effect heeft op de communicatie van PMA in het dagelijks leven. Wij stellen voor dat deze twee problemen – de verschillende definities van functionele communicatie en het uitblijven van robuuste effecten van behandeling op communicatie in het dagelijks leven – eenzelfde onderliggende oorzaak hebben: het ontbreekt de literatuur aan een specifieke, theoretisch onderlegde en meetbare definitie van functionele communicatie.

Doel

Het doel van mijn promotietraject is om een theoretisch model voor functionele communicatie te ontwikkelen. Aan de hand van dit model willen wij op een systematische manier de factoren die communicatie in het dagelijks leven van mensen met afasie beïnvloeden achterhalen.

foto Willemijn Doedens

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie