Vragenlijst voor kwaliteit van leven bij mensen met en zonder een afasie na beroerte.

Volledige titel: Ontwikkeling, validering en normering van de Nederlandse vragenlijst voor kwaliteit van leven bij mensen met en zonder een afasie na beroerte.

Onderzoeker: Lizet van Ewijk

Acroniem SAQOL-39NL
Beoogde einddatum 2017
Instelling HU Lectoraat & opleiding Logopedie

Doel

Doel van dit project is de ontwikkeling van een valide, betrouwbaar en bruikbaar instrument voor het meten van kwaliteit van leven bij mensen met een beroerte, met en zonder afasie. Dit instrument zal bruikbaar zijn in de logopedische praktijk, maar kan ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

De doelgroep bestaat uit logopedisten, spraak-taalpathologen, en andere (para)medici werkzaam met mensen met een afasie in revalidatiecentra, ziekenhuizen, en bijvoorbeeld afasiecentra. Daarnaast is deze lijst geschikt voor de inzet in (cohort)onderzoeken naar uitkomsten in de zorgevaluatie rondom beroerte.

Taken

Cohort 1: test-hertest binnen 2 weken. SAQOL-39NL, VAS

Cohort 2: 3 en 6 maanden post-onset. Barthel Index, EQ5D, SAQOL-39NL, Stroke Impact Scale

Uitkomstmaten

SAQOL-39NL, Barthell Index, SIS, EQ5

Steekproefgrootte

cohort 1: 47, cohort 2: >120

Meer weten?

van Ewijk, L., Versteegde, L., Raven-Takken, E. & Hilari, K. (2016) Measuring Quality of Life in Dutch People with Aphasia: Development and Psychometric Evaluation of the SAQOL-39NL. Aphasiology.

Kijk op de website van het onderzoek

Of neem contact op met de onderzoeker: lizet.vanewijk@hu.nl

Of lees dit nieuwbericht over de SAQOL-39NL dat op Afasienet verscheen

HU

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie