Afasiekoren in Nederland

In 2011 heeft de afdeling logopedie/muziektherapie van Woonzorgconcern IJsselheem uit Kampen de Kwaliteitsprijs van Hersenstichting Nederland gewonnen. De prijs stelde de afdeling in staat om een  effectstudie naar zingen in afasiekoren in Nederland uit te voeren.

In september 2016 is het onderzoeksrapport voltooid. Er is onderzoek gedaan of mensen met afasie en/of spraakapraxie die zingen in een afasiekoor vloeiender gingen spreken, een grotere woordenschat kregen en of de algehele kwaliteit van leven erop vooruitging.

Wat is onderzocht

In het onderzoek is onderzocht of zingen in een afasiekoor een positieve invloed heeft op de vloeiendheid van het spreken, de woordvinding, de communicatie in dagelijkse situaties én de kwaliteit van leven bij PMA en/of PSA in de chronische fase (> 6 maanden afasie/ spraakapraxie). Daarnaast is geprobeerd om na te gaan of er parameters zijn van de werkwijze binnen het koor die een eventuele vooruitgang veroorzaken. Ook is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag of er een effect is van zingen in een groep ten opzichte deelnemen in een afasiegroep.

Het Rotterdamse afasiekoor

Het Rotterdamse afasiekoor

Resultaten

Resultaten tonen aan dat in het huidige onderzoek de woordvinding verbetert voor een deel van de PMA. Deze 5 PMA hebben tevens een spraakapraxie. In het huidige onderzoek kon er 1 parameter getoetst worden, te weten de parameter therapietrouw. Therapietrouw blijkt niet van invloed op de testresultaten. Er is een gemeten verschil in deelname aan een afasiekoor of een afasiegroep. De experimentele groep gaat als groep vooruit op de woordvinding. Dit terwijl de controlepersonen, die grotendeels allemaal een afasiegroep bezoeken, niet vooruitgaan.

Zingen lijkt derhalve een positieve invloed te hebben op de woordvinding, waarbij er aanwijzingen zijn dat door het zingen de spraakapraxie vermindert. Door melodie wordt het positieve effect van ritme op de spraak extra gefaciliteerd. Hierdoor kunnen woorden beter uitgesproken worden. Eerder werd er bij onderzoeken naar zingen in een afasiekoor geen positief effect gevonden op kwantitatieve meetmaten (Tamplin et al., 2013; Zumbansen et al., 2014, hoofdstuk 4). In deze 2 onderzoeken zijn er waarschijnlijk echter te weinig PMA geïncludeerd. Dit kan een reden zijn waarom er eerder geen effecten zijn gevonden.

Aanbeveling

De PMA uit het huidige onderzoek geven op kwalitatieve onderzoekvragen veelal aan dat ze baat hebben bij het lotgenotencontact. Tevens merken ze dat door het zingen het spreken verbetert.
Het strekt ter aanbeveling om PMA in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan een afasiekoor. Deze kosteneffectieve vorm van therapie blijkt bij een chronische afasie immers nog regelmatig voor vooruitgang te zorgen.

Onderzoeksrapport

Het volledige onderzoeksrapport kan hieronder worden gedownload.

piano

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie