SAQOL-39NLg

De SAQOL-39NLg is een vragenlijst met betrekking tot de kwaliteit van leven, geschikt voor mensen die een beroerte hebben gehad en al dan niet afasie hebben.

De cliënt beoordeelt in een interview zelf zijn/haar HRQL (gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven), eventueel met hulp van de interviewer. De interviewer mag bij afname alle vormen van communicatie gebruiken, en zoveel uitleg en voorbeelden geven als nodig is. Dit maakt de vragenlijst ook geschikt voor mensen met ernstiger begripsproblemen.

Bruikbaarheid

De SAQOL-39NLg kan gebruikt worden door clinici en onderzoekers. Door middel van deze vragenlijst kan inzicht worden verkregen in de ervaren kwaliteit van leven van de cliënt en kan eventueel samen met de cliënt worden bepaald welk gebied aandacht verdient. Daarnaast kan op grote schaal (binnen bv. een instelling) het verloop van kwaliteit van leven over tijd onderzocht worden.

Ook geschikt voor mensen met een ernstige afasie

In opdracht van de Hogeschool Utrecht is in 2019 de volgende onderzoeksvraag onderzocht: welk minimale niveau van taalbegrip heeft een persoon met afasie nodig om de SAQOL-39NL betrouwbaar af te kunnen nemen? Uit dit onderzoek blijkt dat de SAQOL-39NL betrouwbaar afgenomen kan worden, als de PMA te testen is. De PMA moet wel enige ondersteuning krijgen bij het begrijpen van de vragen. Dit betekent dat de test ook geschikt is voor mensen met een ernstige afasie.

Hier kun je meer lezen over dit onderzoek.

Inhoud

De SAQOL-39NLg bestaat uit een handleiding, een afnamelijst met vragen, de bijbehorende antwoordbladen en het scoreformulier. Deze zijn eveneens te downloaden vanaf https://www.onderzoek.hu.nl/Projecten/Ontwikkeling-Nederlandstalige-vragenlijst-kwaliteit-van-leven-bij- afasie.

De SAQOL-39NLg afnamelijst bestaat uit 39 vragen, verdeeld over drie hoofddomeinen (zie bijlage 1 voor subdomeinen):

  • Lichamelijk (16 items),
  • Psychosociaal (16 items)
  • Communicatie (7 items)

De afnamelijst, de antwoordbladen en het scoreblad worden allen gebruikt tijdens de afname, waarbij de afnamelijst met de bijbehorende antwoordbladen voor de cliënt zijn en het scoreblad voor de interviewer. De interviewer gebruikt het scoreblad: a) tijdens het uitvoeren van de meting, om de items te lezen en het antwoord van de deelnemer te noteren en b) om na afname de scores te berekenen.

Documenten

Met toestemming van de HU publiceren we hierbij de nieuw vormgegeven documenten behorende bij de SAQOL-39NLg (versie 26-06-18).

Psychometrische eigenschappen

De Engelstalige SAQOL-39 (Hilari et al., 2003) is volgens de richtlijnen voor het proces van cross-culturele adaptatie van instrumenten voor zelfrapportage (Beaton et al., 2000) vertaald naar het Nederlands. Na een pilot bij afasiecentrum Utrecht werd deze versie waar nodig op basis van feedback aangepast. Het instrument werd vervolgens onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid bij mensen met een chronische afasie (van Ewijk, Versteegde, Raven-Takken en Hilari, 2017). Recent is de validiteit en betrouwbaarheid van de SAQOL-39NL onderzocht bij mensen in de revalidatiefase, die een beroerte hebben gehad en al dan niet afasie hebben (van Ewijk, ter Wal, Okx, Goossens en Groeneveld, onder review). De huidige Nederlandse versie van de SAQOL-39g, de SAQOL-39NLg, is geschikt voor mensen met en zonder afasie.

Literatuur en onderzoek

Ewijk, L. van, Versteegde, L., Raven-Takken, E., & Hilari, K. (2016). Measuring quality of life in Dutch people with aphasia: development and psychometric evaluation of the SAQOL-39NL. Aphasiology. doi: 10.1080/02687038.2016.1168919

Van Ewijk, L., ter Wal, N.I., Okx, G., Goossens, P., Groeneveld, I. (2017). Psychometric properties of the Dutch SAQOL-39NL in a generic stroke population. Topics in Stroke Rehabilitation, 26:2, 101-105, DOI: 10.1080/10749357.2018.1540509

Evelijn Raven-Takken, Nicole Ter Wal & Lizet Van Ewijk (2019): What minimum level of language comprehension is required for reliable administration of the SAQOL-39NLg?, Aphasiology, DOI: 10.1080/02687038.2019.1610152

HU

Webshop

  • Bestel online voorlichting, spel- en oefenmaterialen, de Afasie Nieuwslezer, Top! 2Games, Top! Woordvinding en meer.

    Webshop

Als deelnemer heb je toegang tot

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie