Zorg voor mensen met afasie in de eerste lijn

07-11-2018 t/m 21-11-2018

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie.


Kosten

€ 575,-


Plaats

Utrecht


Contactgegevens

https://www.werkenstudie.hu.nl/totaalaanbod/Zorg-voor-mensen-met-afasie-in-de-eerste-lijn

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Afasie leidt in veel gevallen tot arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement en depressie. Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie te optimaliseren is daarom van het groot belang.

Logopedische behandeling van afasie zal meer en meer in de vrije vestiging plaatsvinden, aangezien het uitgangspunt van de overheid is om een ieder zo zelfstandig mogelijk in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De focus in de zorg zal meer en meer liggen op wat moet en niet op wat kan (Kaljouw, 2015). Het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden en up-to-date kennis van de effecten hiervan zijn daarmee essentieel om de persoon met afasie de juiste keuzes voor te kunnen leggen.

Inhoud

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie.

De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie wordt besproken. Aan de hand van (o.a. door de cursist ingebrachte) casuïstiek wordt geoefend met het stellen van diagnoses, het stellen prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. De cursus wordt afgesloten met een intervisie bijeenkomst in kleine groepen.

 

 

Docent

Deze cursus wordt gegeven door drs. Marloes Veldkamp. Marloes Veldkamp is logopedist en klinisch linguïst. Zij heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van afasie. Op het moment is zij als docent neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen verbonden aan Hogeschool Utrecht.

Certificaat en toelatingseisen

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de studielast (37 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen:
Voor deze cursus gelden geen toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten (in de vrije vestiging) die niet regelmatig met afatici werken en behoefte hebben aan nascholing op het gebied van afasie.