Woordvinding bij afasie

11-10-2024 t/m 22-11-2024

Woordvindingsproblemen komen bij elk type afasie voor en zijn zeer belemmerend voor de dagelijkse communicatie. Toch zijn er grote verschillen in de aard van de woordvindingsproblemen. Een goede behandeling vereist daarom goede diagnostiek. Wil je meer weten over de verschillende soorten woordvindingsproblemen bij afasie, mogelijkheden voor diagnostiek en de verschillende behandelwijzen die er zijn? Dan is deze cursus iets voor jou. Tijdens de cursus wordt geoefend met het afnemen, uitwerken en interpreteren van diverse tests voor woordvinding en pas je het geleerde toe op je eigen behandelpraktijk door middel van casebesprekingen.


Starttijd

9.30-16.30


Kosten

€ 783,- incl. BTW


Plaats

Rotterdam


Contactgegevens

https://www.proeducation.nl/opleiding/woordvinding-bij-afasie.html

Resulataat

  • Je hebt kennis van een aantal belangrijke cognitief-linguïstische modellen voor woordvinding, zoals het model van Ellis & Young (1988) en het interactieve model van Dell (1986)
  • Je kent diverse mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling van woordvinding bij afasie
  • Je kunt bij een case beargumenteerd keuzen maken voor diagnostiek en therapie

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor logopedisten die op dit moment werkzaam zijn in een setting waarin zij mensen met afasie diagnosticeren en behandelen.

Heb je recent de cursus PALPA gevolgd? Dan wordt deze cursus Woordvinding bij Afasie niet aanbevolen. Er bestaat namelijk overlap in het theoretische deel van beide cursussen. De cursus Woordvinding bij Afasie biedt wel een verdere verdieping, met name op het vlak van woordvindingstherapie. Als het enige tijd geleden is dat je de cursus PALPA gevolgd hebt, kan de cursus Woordvinding bij Afasie een manier zijn om je theoretische kennis weer op te halen en op de hoogte te raken van de wetenschappelijke inzichten over woordvinding bij afasie.

Aanpak

Deze cursus geeft een overzicht van een aantal cognitief-linguïstische modellen waarmee verschillende soorten woordvindingsproblemen verklaard kunnen worden. Kennis van deze modellen vergroot het inzicht in de aard van de woordvindingsproblemen. Ook wordt een overzicht gegeven van de resultaten van recent onderzoek naar het effect van diverse soorten woordvindingstherapie. Tijdens de cursus wordt geoefend met het afnemen, uitwerken en interpreteren van diverse tests voor woordvinding en wordt het geleerde toegepast op je eigen behandelpraktijk door middel van casebesprekingen, videofragmenten en rollenspelen. Theorie en praktijk wisselen elkaar continu af en er is veel ruimte voor discussie met medecursisten.

De cursus wordt gegeven in een groep van 12 tot 18 deelnemers en heeft een studiebelasting van 12 contacturen en 13 uur zelfstudie.

Professional

De cursus wordt verzorgd door drs. Jiska Wiegers, klinisch linguïst bij het afasieteam van Rijndam Revalidatie te Rotterdam.