WAP symposium Taal en het Brein

25-01-2020

Het WAP-thema van dit jaar is Taal en het Brein. Ook het WAP-symposium begin 2020 zal volledig in dit thema staan. Hoe wordt taal verworven en verwerkt door de hersenen? Hoe werkt het tweetalige brein? Wat weten we over taalstoornissen en het brein? Onderzoeksmethoden en therapieën op dit gebied ontwikkelen zich razendsnel. In het symposium zal breed worden gekeken naar het thema: er zullen lezingen zijn over Taal en het Brein bij baby’s tot aan ouderen, en er zal er aandacht zijn voor zowel de klinische als de theoretische kant van het verhaal.

Jelle Jolles (VU Amsterdam), Vitória Piai (Radboud Universiteit) en Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) zullen de keynotelezingen verzorgen. Muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo!


Plaats

Amsterdam


Contactgegevens

Algemene informatie

Jelle Jolles (VU Amsterdam), Vitória Piai (Radboud Universiteit) en Ellen Gerrits (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht) en  zullen de keynotelezingen verzorgen. Muziektolk Mirjam Stolk verzorgt een intermezzo!
Lees hier de abstracts van de keynotesprekers.

Er zijn 16 parallelsessies in de thema’s (Klik op de thema’s om de abstracts van de sprekers te lezen):

Taal, brein & gedrag
Taal, brein & aandoeningen
Taal, brein & leren
Taal, brein & meertaligheid