Participeren met afasie: samen beslissen

15-04-2024 t/m 01-07-2024

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte met grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en de naasten. Ook bestaan er als gevolg van afasie vaak communicatieproblemen tussen de zorgverlener, mensen met afasie en diens naasten. Dit kan resulteren in over- of onderbehandeling, frustratie van beide kanten en een moeizaam verloop van gezamenlijke besluitvorming. In deze cursus krijg je handvatten om de persoon met afasie beter te begrijpen om samen beter beslissingen te kunnen nemen over de behandeling.


Kosten

€ 490,-


Plaats

Koningsbergerstraat 9, Utrecht


Contactgegevens

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/participeren-met-afasie-samen-beslissen

Inhoud

Samen beslissen is van wezenlijk belang om een passende behandeling te kunnen geven. Samen beslissen kan alleen als de persoon met afasie en de zorgverlener elkaar goed begrijpen. We ontwikkelen in deze cursus daarom situatie-specifieke hulpmiddelen om het ‘samen beslissen’ te ondersteunen. Er is een korte theoretisch inleiding, waarna we hulpmiddelen ontwikkelen die passen bij de eigen werksetting.

Programma

Het programma bestaat uit anderhalve dag, waarin er zowel theorie als praktische oefening aan bod komt. Er worden opdrachten gedaan om de geleerde vaardigheden in de eigen werksituatie toe te passen.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit interactieve bijeenkomst, waarin zowel aandacht is voor het vergroten van kennis als het  ontwikkelen van nieuwe vaardigheden t.b.v. de communicatie met mensen met een afasie en hun naasten.

Doelen

De logopedist integreert het evidence-based handelen in haar dagelijkse werk met mensen met participatieproblemen door afasie. Evidence-based handelen wordt hier opgevat als: het integreren van wetenschappelijk bewijs, de expertise van de behandelaar, de behoeften van de patiënt, rekening houdend met de middelen die de behandelaar ter beschikking staan, ten bate van optimale diagnostiek en behandeling van de patiënt (Kalf 2011).

Data

  • 15 april (fysiek)
  • 24 juni of 1 juli 2024 ½ dag (online)

Meer informatie en inschrijven

Website Hogeschool Utrecht

Direct contact: Karin Verheij, coördinator post-hbo logopedie
karin.verheij@hu.nl