Participeren met afasie: de rol van de eerstelijns logopedist

30-10-2023 t/m 29-01-2024

Wil je je kennis over de diagnostiek en behandeling van afasie vergroten, om zo arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement of depressie helpen te voorkomen? Volg dan de post-bachelorcursus Participeren met Afasie: De rol van de eerstelijns logopedist.


Kosten

€ 675,-


Plaats

Koningsbergerstraat 9, Utrecht


Contactgegevens

https://www.hu.nl/deeltijd-opleidingen/participeren-met-afasie-de-rol-van-de-eerstelijns-logopedist

Algemeen

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Afasie leidt in veel gevallen tot arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement en depressie. Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie te optimaliseren is daarom van groot belang.

Logopedische behandeling van afasie zal meer en meer in de vrije vestiging plaatsvinden, aangezien het uitgangspunt van de overheid is om een ieder zo zelfstandig mogelijk in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De focus in de zorg zal meer en meer liggen op wat moet en niet op wat kan (Kaljouw, 2015). Het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden en up-to-date kennis van de effecten hiervan zijn daarmee essentieel om de persoon met afasie de juiste keuzes voor te kunnen leggen.

Inhoud

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie. De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie wordt besproken.

Programma

Aan de hand van (o.a. door de cursist ingebrachte) casuïstiek wordt geoefend met het stellen van diagnoses, het stellen prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. De cursus wordt afgesloten met een intervisie bijeenkomst in kleine groepen.

Docent

Drs. Marloes Veldkamp

Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Ze heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht.

Lesdata en locatie

  • Maandag 30 oktober 2023 – op locatie Koningsbergerstraat 9 te Utrecht;
  • Maandag 27 november 2023 – op locatie Koningsbergerstraat 9 te Utrecht te Utrecht;
  • Maandag 22 januari 2024 OF maandag 29 januari 2024 een halve dag intervisie – online.

Studiebelasting

Studiebelasting totaal 41 uur, waarvan 15,5 contacturen en 25,5 zelfstudie-uren