Online Module Inleiding Afasiediagnostiek en -therapie

02-09-2024

Deze online module geeft een overzicht van de huidige stand van zaken in afasiediagnostiek en -therapie. Na het volgen van deze cursus ben je weer helemaal op de hoogte van de basisbeginselen van afasie. De nadruk ligt hierbij op het overdragen van kennis. Na het volgen van deze online module zijn er verschillende verdiepingscursussen op het gebied van afasie.


Kosten

€80,-


Plaats

online


Contactgegevens

https://www.proeducation.nl/cursus/logopedie/online-module-inleiding-in-afasiediagnostiek-en-therapie.html

Resultaat

Na het volgen van de cursus:

  • Ben je op de hoogte van de gangbare testen voor het diagnosticeren van afasie
  • Heb je een globaal overzicht van de behandeling van afasie
  • Ken je de instrumenten om communicatieve vaardigheden bij afasie vast te stellen
  • Ken je de gangbare therapiemethoden bij afasie op de 3 ICF-niveaus
  • Weet je waar informatie te vinden is over evidence-based practice op het gebied van afasie en logopedie

Doelgroep

Je wilt kennis bezitten van het logopedisch handelen bij afasie volgens de huidige geldende richtlijnen. De cursus is vooral ontwikkeld voor logopedisten die werken in de eerste lijn die hun kennis willen updaten. Voor het volgen van deze cursus wordt geen specifieke voorkennis verondersteld.

Aanpak

Met deze cursus krijg je inzicht in de huidige richtlijnen omtrent het logopedisch handelen bij afasie. In hoofdlijnen wordt besproken welke diagnostische instrumenten gebruikt worden bij de diagnostiek van afasie, hoe het behandelplan tot stand komt en hoe de persoon met afasie én zijn omgeving betrokken worden bij de keuzen die gemaakt worden bij afasiebehandeling.

Je krijgt kennis aangereikt door middel van leesopdrachten en videofragmenten. Na elke les kun je je kennis toetsen aan de hand van een aantal vragen.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 6 uur, geheel bestaand uit zelfstudie.