Masterclass afasietherapie

24-11-2017

Evidence-based practice, kortere behandelduur, cliënten met stoornissen in meerdere domeinen,  aandacht voor participatie; facetten die de behandeling van afasie boeiend maken maar ook complex.


Kosten

€245,-


Plaats

Utrecht


Contactgegevens

Meer informatie en aanmelden via: https://www.pearsonacademy.nl/masterclass-afasietherapie

Tijdens deze masterclass ga je actief aan de slag met (eigen) casuïstiek om jezelf uit te dagen klinische beslissingen met betrekking tot de logopedische interventie te evalueren. In gesprek met de andere deelnemers ontdek je nieuwe invalshoeken op afasiediagnostiek en therapie, nieuwe wetenschappelijke inzichten passeren de revue, de richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’ wordt aan de casuïstiek gekoppeld, je bespreekt knelpunten uit de praktijk en denkt mee over oplossingen.

Inhoud

Voorafgaand aan de masterclass bereiden alle deelnemers een afasiecasus, afkomstig uit de eigen logopediepraktijk, voor die tijdens de masterclass wordt besproken.

De casus mag over alle aspecten van de afasiebehandeling gaan, zoals diagnostische vraagstukken, behandeldoelen, evaluatie instrumenten, partnerbegeleiding, differentiaal diagnostiek etc.

Tijdens de masterclass word je uitgedaagd om actief over de volgende onderwerpen mee te denken:

  • Hoe kan de diagnostische fase worden uitgevoerd?
  • Welke therapie kies je vanuit de evidence-based practice benadering?
  • Wat zijn de belemmeringen die je tegenkomt in de praktijk en hoe ga je daarmee om?
  • Hoe evalueer je de behandeling?
  • Wat heb je geleerd en hoe kun je deze ervaring in de toekomst gebruiken?
  • Door met deze vragen in een andere omgeving en met andere mensen dan in je dagelijkse praktijk aan de slag te gaan, kom je tot nieuwe inzichten die je gelijk kunt toepassen.

Doelstelling

Na afloop van de masterclass heb je op basis van een diversiteit aan besproken casuïstiek, je kennis verbreed en verdiept op het gebied van afasie therapie. Daarnaast heb je, door het delen van kennis en ervaringen rond afasiecasuïstiek met collega’s, je verder bekwaamd in het klinisch redeneren.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor ervaren logopedisten/afasietherapeuten.

De groep bestaat uit maximaal 20 deelnemers.

Trainers

Deze masterclass wordt gegeven door Sandra Wielaert en Philine Berns.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door St. ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) met 7 punten voor logopedisten aangesloten bij NVLF.

Bijzonderheden

Het is ook mogelijk het boek ‘Status Afasietherapie, Nieuwe gevalsbeschrijvingen uit de klinische praktijk’ gelijk te bestellen bij deelname aan de masterclass. Je kunt dit aangeven bij de aanmelding.

Het vooraf aanleveren van een casus is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan deze masterclass.