Linguïstisch Onderbouwde Verteltherapie (LOVT)

11-03-2024 t/m 22-04-2024

Vertellen is een belangrijk onderdeel van onze dagelijkse communicatie. We vertellen over gebeurtenissen die ons overkomen zijn, over onze ervaringen en we geven onze mening. Mensen met afasie hebben hier moeite mee. Tot op heden is voor dit taalniveau, het niveau van discours, geen methode beschikbaar binnen de afasietherapie. ‘Linguïstisch Onderbouwde Vertel Therapie (LOVT)’ is een nieuwe methode om met discours aan de slag te gaan. LOVT is een gestructureerde en theoretisch onderbouwde methode voor analyse en behandeling van het vertellen van verhalen door mensen met afasie. Hoewel LOVT ontwikkeld is voor mensen met afasie, achten wij deze methode ook geschikt voor de behandeling van andere mensen met taalproblemen na NAH.


Kosten

€803,-


Plaats

Eindhoven


Contactgegevens

https://www.proeducation.nl/opleiding/linguistisch-onderbouwde-vertel-therapie-lovt.html?tab=planning

Resultaat

  • Je beschikt over de kennis van de basisprincipes van de diverse genres van discours
  • Je kunt de methode van LOVT toepassen op een analyse van het gesproken verhaal van de cliënt
  • Je kunt een behandelplan samen met de cliënt opstellen
  • Je bepaalt voor welke cliënten de methode LOVT toepasbaar is

Doelgroep

Logopedisten die werken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel in de revalidatiefase of chronische fase. LOVT kan in verschillende settings worden toegepast, zoals in een revalidatiecentrum, woonzorgcentrum, afasiecentrum of in de vrije vestiging.

Aanpak

De cursus bestaat uit 2 lesdagen en een tussentijdse huiswerkopdracht. Tijdens de lesdagen wisselen presentaties van de theorie, verwerkingsopdrachten en praktijkopdrachten elkaar af. Tussen de lesdagen ga je aan de slag met theorie in de eigen praktijk. De cursus vindt plaats met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 18 uur, waarvan 12 contacturen en 6 uur zelfstudie.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door één van de volgende docenten:

  • Nina Dammers, logopedist/afasietherapeut
  • Drs. Jiska Wiegers, klinisch linguïst/logopedist
  • Dr. Sandra Wielaert, logopedist/afasietherapeut

Alle docenten zijn werkzaam bij het Afasieteam van Rijndam revalidatie te Rotterdam.