Diagnostiek en (Online) Behandeling van Afasie: NBT en Afasietherapie.nl

05-10-2020 t/m 02-11-2020

In deze cursus leert u de Nederlandse Benoem Test (NBT) toepassen en ontwikkelt u de vaardigheden om verantwoord gebruik te maken van Afasietherapie.nl voor de behandeling van personen met afasie. Met de NBT signaleert u de aanwezigheid van woordvindingsstoornissen, stelt u de diagnose en evalueert u de gegeven therapie. Vervolgens gebruikt u Afasietherapie.nl voor een online behandeling van de cliënt. Via dit online platform kunt u eenvoudig gevarieerde oefeningen op maat samenstellen en aanbieden. De cliënt werkt via een digitale app met onder andere spraak- en schriftherkenning.

 


Kosten

654


Plaats

Utrecht


Contactgegevens

https://www.proeducation.nl/opleiding/diagnostiek-en-online-behandeling-van-afasie.html

 

Resultaat

U kunt met de NBT woordvindingsproblemen bij volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel meten, de diagnose stellen en de evolutie van therapie meten
U kunt vanuit de resultaten van de NBT en de diagnose een individueel behandelplan opstellen
U kunt via Afasietherapie.nl individuele oefeningen samenstellen voor stoornisgerichte therapie en de resultaten beoordelen

Doelgroep

De cursus is voor logopedisten en afasietherapeuten (eerste en tweede lijn) die willen leren om met de NBT de diagnose van woordvindingsstoornissen te stellen en die de behandeling willen ondersteunen met digitaal therapiemateriaal waarmee de cliënt ook op afstand zelfstandig kan oefenen. Voor u start met deze cursus dient u de online module Afasie succesvol af te ronden. U kunt hiervoor vrijstelling krijgen als u kunt aantonen geregistreerd te zijn in het NVLF-register Afasie (voor Nederlandse logopedisten) of als u de Post Bacheloropleiding Neurologische Spraak- en Taalstoornissen volledig heeft afgerond (voor Vlaamse logopedisten).

 

Aanpak

In deze cursus wordt vanuit de diagnose met de nieuwe NBT de link naar de behandeling van afasie gelegd. Het online therapieprogramma Afasietherapie.nl van Logoclicks wordt praktisch uitgelegd en toegepast. Aan het einde van de eerste lesdag kunt u de NBT gebruiken en oefent u zelf met het gebruik van Afasietherapie.nl. De tweede lesdag staat in het teken van de praktische toepassing van online afasietherapie.

Tijdens de cursus staat uw eigen beroepspraktijk centraal en kunt u kennis en ervaringen uitwisselen met uw medecursisten. U doet kennis op met behulp van college, praktische oefeningen, discussies en de uitwerking van een case. De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 16 deelnemers en heeft een totale studiebelasting van 28 uur, waarvan 12 contacturen en 16 uur zelfstudie. Hierin is de vooraf te volgen online module niet meegenomen.

 

Professionals

De cursus wordt gegeven door Lieke Hoppenbrouwers. Zij is mede-ontwikkelaar van Afasietherapie.nl van Logoclicks, neurologopedist en stemtherapeut in de eerste en tweede lijn. Lieke werkt op de stroke-unit van het GZA Antwerpen en heeft een eigen praktijk waarin ze personen met afasie behandelt. De cursus is ontwikkeld in samenwerking met dr. Lizet van Ewijk voor het NBT-deel.