Cognitieve communicatiestoornissen

11-06-2021

Cognitieve communicatiestoornissen staan steeds meer in de belangstelling bij logopedisten. Ten aanzien van de screening is een nieuw instrument op de markt. Over de behandeling van cognitieve communicatiestoornissen is nog weinig bekend. De logopedisten van Revalidatie Friesland hebben aan de hand van de inzichten die zij hebben opgedaan bij de Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB) behandelmethoden voor cognitieve communicatiestoornissen ontwikkeld.

 


Kosten

450


Plaats

Beetsterzwaag


Contactgegevens

https://academie.revalidatie-friesland.nl/cursus/behandelmethoden-cognitieve-communicatiestoornissen/

Doelgroep

Logopedisten die werken met mensen met cognitieve communicatiestoornissen.

 

Doel

Vergroten van kennis over cognitieve communicatiestoornissen t.a.v. onderzoek en behandeling.

 

Inhoud en werkwijze

In deze cursus maak je kennis met het AfasieNet CCS, een screeningsinstrument voor cognitieve communicatiestoornissen en behandelmateriaal voor deze specifieke doelgroep. Het theoretisch gedeelte gaat in op de kenmerken van cognitieve communicatiestoornissen en de hierbij mogelijke behandelmethoden uit het Handboek voor Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling. Daarna oefen je met je medecursisten het toepassen van de methoden aan de hand van praktische oefeningen en casuïstiek.

 

 

Docent

Klinisch linguïst/logopedist, Dr. Joost Hurkmans