Cognitieve communicatiestoornissen

21-06-2018

Cognitieve communicatiestoornissen staan steeds meer in de belangstelling bij logopedisten. Ten aanzien van de screening is een nieuw instrument op de markt. Over de behandeling van cognitieve communicatiestoornissen is nog weinig bekend. De logopedisten van Revalidatie Friesland hebben aan de hand van de inzichten die zij hebben opgedaan bij de Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB) behandelmethoden voor cognitieve communicatiestoornissen gebundeld.


Kosten

450


Plaats

Beetsterzwaag


Contactgegevens

https://academie.revalidatie-friesland.nl/cursus/behandelmethoden-cognitieve-communicatiestoornissen

Doelgroep

Logopedisten die werken met mensen met cognitieve communicatiestoornissen

Doel

Vergroten van kennis over cognitieve communicatiestoornissen t.a.v. onderzoek en behandeling

Accreditatie

NVLF 6 punten

Inhoud en werkwijze

In deze cursus maak je kennis met het AfasieNet CCS, een screeningsinstrument voor cognitieve communicatiestoornissen en behandelmateriaal voor deze specifieke doelgroep. Het theoretisch gedeelte gaat in op de kenmerken van cognitieve communicatiestoornissen en de hierbij mogelijke behandelmethoden uit het Handboek voor Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling. Daarna oefen je met je medecursisten het toepassen van de methoden aan de hand van praktische oefeningen en casuïstiek.

Duur
Voorbereidingsopdracht (1 SBU)
1 cursusdag (6 SBU)

Docent

Logopedist, Marlies Feenstra
Klinisch linguïst, Dr. Joost Hurkmans