Cognitieve communicatie stoornissen bij afasie

23-04-2021

Wil je meer weten over de complexiteit van communicatieproblemen na
hersenletsel en het belang van interdisciplinaire diagnostiek en begeleiding?
Volg de post-hbo cursus Cognitieve Communicatiestoornissen en Afasie.


Kosten

795


Plaats

Nijmgen


Contactgegevens

https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/cognitieve-communicatiestoornissen-en-afasie/#

Omschrijving

De nadruk ligt op reflectie en kritisch handelen bij diagnostiek en behandeling
van afasiepatiënten met complexe verworven communicatieproblematiek.
De cursus is een vervolg op de post-hbo cursus Afasie, maar is zeker ook zinvol als je deze niet hebt gevolgd. Je
leert meer over niet-linguïstische cognitieve factoren, zoals executief functioneren en mentaal tempo. Ook
bekijk je deze specifieke en lastige casuïstiek vanuit een multidisciplinair
perspectief en leert je in keuze en vorm van de afasiebehandeling rekening te
houden met de overige cognitieve stoornissen. Een neuropsycholoog en
twee logopedist/spraak- en taalpathologen behandelen niet alleen de
theorie, maar ook een praktische vertaling daarvan via hun en jouw casuïstiek.

Doelgroep

Logopedisten

Overig

Duur 2 dagen
Studiebelasting 20 uur
Accreditatie 19 punten (ADAP)
Leslocatie Groenewoudseweg 1,
Nijmegen
CONTACT
Meer weten? We helpen je graag.
(024) 351 10 83 | info.hanvdo@han.nl
De actuele cursusinformatie vind je op
han.nl (post-hbo & cursus).