Afasie

16-03-2020 t/m 20-04-2020


Werk je als logopedist met afasiepatiënten? In de cursus Afasie bij HAN VDO gaan we in op alle facetten van de behandeling van afasiepatiënten. Uiteraard komen naast de bestaande ook nieuwe methodieken, ontwikkelingen voor onderzoek en behandeling van afasie ruimschoots aan bod. De cursus is bruikbaar in alle fasen van de afasietherapie.

 

 

Tijden             : 09.30 – 16.30 uur
Voor wie        : logopedisten

Direct contact
HAN VDO | T (024) 351 10 83| E info.hanvdo@han.nl

Meer informatie


Kosten

875


Plaats

Nijmegen


Contactgegevens

https://www.han.nl/opleidingen/post-hbo/afasie/index.xml

Inhoud

Theorie en praktijk wisselen elkaar voortdurend af in deze cursus. In de lessen bespreken we afasiediagnostiek en -therapie volgens de ICF-domeinen. Basismethodieken passeren kort de revue. Er is veel ruimte voor inbreng van de cursisten. Dankzij een combinatie van les en huiswerkopdrachten koppel je de behandelde stof aan je eigen beroepspraktijk. Kern van de cursus is dat je je therapeutisch handelen kunt expliciteren en motiveren.

Accreditatie

Accreditatie   : 30 punten ADAP
Resultaat      : Certificaat

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor logopedisten die regelmatig met mensen met afasie werken of dit (weer) gaan doen, en daarbij graag op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en/of hun kennis willen opfrissen.

Competenties

COMPETENTIES
Een juiste diagnose stellen op grond van de benodigde diagnostische gegevens.
Een behandelplan opstellen op basis van een totaalbeeld, zoals voorzien in het ICF-schema.
Expliciteren van en kritisch kijken naar het eigen logopedisch handelen: waarom doe ik dit op deze wijze?
Kennis van de richtlijn afasie en deze toepassen in diagnostiek en therapie.
Kennis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van afasiediagnostiek en afasietherapie.
Kennis van de sociaal modelgedachte, waarin de omgeving van de cliënt een prominente plaats heeft.