De rol van actuele neurowetenschappen binnen de logopedie

10-03-2017


Starttijd

09.00-17.00


Kosten

€ 100,- inclusief broodjeslunch


Plaats

Antwerpen


Contactgegevens

http://www.thomasmore.be/ons-aanbod/vormingen-logopedie-audiologie/rol-actuele-neurowetenschappen-binnen-logopedie

Inhoud

In de voormiddag focussen we op de optimale samenwerking tussen de neuroloog en de logopedist. De spreker koppelt de informatie verkregen uit klinisch onderzoek en beeldvorming aan recente bevindingen uit de neurowetenschappen. Je leert deze informatie kritisch interpreteren en vertalen naar het werkveld.

De namiddag staat in het teken van de spraakmakende rol van de kleine hersenen. Je onderkent de impact van het cerebellum op taal, cognitie en gedrag en je hebt concrete kapstokken hoe je hier in de klinische praktijk best op inspeelt.

Sprekers

  • Prof. dr. Raf Brouns, MD, PhD, Kliniekhoofd Neurologie, Cerebrovasculaire aandoeningen UZ Brussel
  • Prof. dr. Peter Mariën, neurolinguïst ZNA Middelheim Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel

Doelgroep

Logopedisten en huisartsen

Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 3 maart 2017