Specialismen

Muziektherapeut

Een muziektherapeut is een musicus.

Lees verder

Afasiecentrum

Het afasiecentrum slaat een brug tussen therapie en het dagelijks leven.

Lees verder

Logopedist

De logopedist biedt therapie en advies aan mensen.

Lees verder

Afasieteam

Een afasieteam is een interdisciplinair team van deskundigen op het gebied van afasiediagnostiek- en behandeling.

Lees verder

Afasietherapeut

Een afasietherapeut is een logopedist.

Lees verder