Afasiecentrum

Het afasiecentrum slaat een brug tussen therapie en het dagelijks leven.

Het afasiecentrum slaat een brug tussen therapie en het dagelijks leven. In het afasiecentrum kunnen mensen terecht voor: gespecialiseerde zorg, expertise op het gebied van afasie, lotgenotencontact en mogelijkheden voor poliklinische afasietherapie.