Afasieteam

Een afasieteam is een interdisciplinair team van deskundigen op het gebied van afasiediagnostiek- en behandeling.

Een afasieteam is een interdisciplinair team van deskundigen op het gebied van afasiediagnostiek- en behandeling. Het team bestaat doorgaans uit een logopedist, klinisch linguïst, neuropsycholoog en revalidatiearts. De meerwaarde van een afasieteam is niet alleen gelegen in de specialisaties van de afzonderlijke leden, maar vooral in het overleg en de integratie van de bevindingen van de afzonderlijke disciplines bij het opstellen (en evalueren) van een behandelplan.