Afasietherapeut

Een afasietherapeut is een logopedist.

Een afasietherapeut is een logopedist die zich door scholing en ervaring heeft gespecialiseerd in de behandeling van mensen met niet-aangeboren neurologische taal- en/of spraakstoornissen. Afasietherapeuten werken in revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen, vrije vestigingen of afasiecentra.