Voortzetting onderzoek ‘Goed verhaal, korte zinnen’

Liselot den Bruigom en Marina Ruiter (Radboud Universiteit) zijn op zoek naar deelnemers voor hun onderzoek.

Eerder verscheen een oproep op AfasieNet.

Meerdere mensen met afasie hebben toen op onze oproep gereageerd.
Waarvoor onze dank!

De oproep verschijnt nu opnieuw, omdat de pilotstudie naar de therapie-app SimpTell wordt voortgezet.

Wij, Liselot den Bruigom en Marina Ruiter (Radboud Universiteit) zijn dus op zoek naar deelnemers voor dit vervolgonderzoek.

Doel onderzoek

Na een beroerte kan praten in je moedertaal moeilijk zijn. Dit noemt men afasie.

Zelfs na langdurige therapie, lukt het soms niet meer losse woorden tot een goedlopende zin te vormen.
Als dit blijvend is, is communiceren frustrerend en moeizaam.

In ons onderzoeksproject kijken we of we deze mensen kunnen helpen door ze te leren in een soort telegramstijl te praten.
Bijvoorbeeld: ‘Beroerte gehad. Nu in telegramstijl vertellen.
Lekker snel. Toch duidelijk’.

SimpTell is een (web)applicatie om de telegramstijl te oefenen.
Eventueel samen met uw logopedist.

SimpTell is gebaseerd op eerder wetenschappelijk onderzoek.

In dit onderzoek konden alle deelnemers leren om te praten in telegramstijl.
De meesten konden sneller en toch net zo begrijpelijk communiceren.
Dit kan het spreken dagelijkse situaties makkelijker maken.

SimpTell lijkt op de behandelprogramma’s uit eerder onderzoek. Echter, SimpTell is nog niet wetenschappelijk onderzocht.

Het doel van dit vervolgonderzoek is om uit te zoeken of SimpTell tot een snellere communicatie leidt.

Deze resultaten kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een therapie voor mensen voor wie afasie blijvend is.

Oproep

We zijn op zoek naar mensen die aan dit onderzoek willen en kunnen deelnemen.
U komt mogelijk voor deelname in aanmerking als u:

  • Door de afasie vooral moeite heeft met het spreken in zinnen
  • Minimaal 6 maanden terug (één keer) een beroerte doormaakte in de linkerhersenhelft
  • Nederlands uw moedertaal is
  • Instemt met het behandeldoel: vaker leren spreken in telegramstijl.

Samen stemmen we verder af of u geschikt bent om deel te nemen.
Als u begeleiding krijgt voor uw afasie, kunt u ook vragen of uw behandelend logopedist of afasietherapeut contact met mij opneemt.

Duur onderzoek

Dit onderzoek duurt 8 weken.

In week 1 en 8 voert u enkele taaltests uit (duur: 60-90 min).
Deze taaltests worden online afgenomen tijdens een videobelafspraak.
Op deze manier houden we ons aan de coronamaatregelen.

In week 2 tot en met 7 krijgt u in totaal 30 uur telegramstijltherapie met SimpTell.

Interesse?

Neem (vrijblijvend) contact op met Marina Ruiter via marina.ruiter@ru.nl