Therapie via de tablet in de acute fase

De werkgroep literatuur heeft deze maand een artikel samengevat over een onderzoek naar het inzetten van de app STAPP in de afasiebehandeling.

Introductie

Computers en tablets kunnen gebruikt worden bij afasiebehandeling.
Hier wordt steeds meer onderzoek naar gedaan.
Eerste ervaringen zijn positief.

Dit onderzoek kijkt naar de app ‘Speech Therapy App (STAPP)’.
Dit is een app voor Nederlandstalige mensen met afasie.

Methode

–       Participanten
Het onderzoek vond plaats in het ziekenhuis van Gent
Deelnemers hadden afasie, waren minstens 18 jaar en Nederlandstalig.
Mensen met veel andere klachten konden niet meedoen.

–       Procedures
Eerst werd het taalbegrip getest.
Daarna oefenden deelnemers samen met de logopedist met STAPP
Na 2 keer oefenen gingen zij zonder logopedist oefenen.
Deelnemers kregen een gebruiksaanwijzing mee voor de app.
Ook vulden zij een vragenlijst in.

Deelnemers moesten 30 minuten per dag oefenen.
Elke dag kwam de logopedist langs.
Mensen moesten zelf luisteren hun fouten bepalen.
De logopedist evalueerde elke dag hoe het ging.
De logopedist kon ook de oefeningen aanpassen.

Resultaten analyse

Succes van de app werden op 3 manieren bekeken:
–       Recruitment rate:  Hoeveel mensen konden meedoen tegenover aantal mensen met afasie in het ziekenhuis
–       Adherence rate:    Hoeveel mensen oefenden 30 minuten per dag
–       Retention rate:      Hoeveel mensen deden tot ontslag mee

Ook werd gekeken naar de leeftijd, duur in het ziekenhuis, ernst van de beroerte, ernst van de afasie en eerdere computer/tablet ervaring.

Mogelijk dat deze punten invloed hebben op het kunnen gebruiken van de app.

Resultaten

25 mensen hebben deelgenomen aan dit onderzoek
Retention rate: 96%, Recruitement rate: 81%, Adherence rate: 42%.
Deelnemers oefenden gemiddeld 23 minuten per dag.

Dit kwam onder andere door: niet zelfstandig kunnen oefenen, vermoeidheid, weinig motivatie, het vergeten zijn, zich schamen tegenover kamergenoten of te druk zijn. 58% van de deelnemers kon zelfstandig oefenen op de app. 91% van de deelnemers was tevreden met de app.

Twee punten hadden invloed op zelfstandig kunnen oefenen
1. Ernst van de afasie
2. Niet eerder geoefend met tablet
Deze punten zorgen dat zelfstandig oefenen moeilijker gaat.

Discussie

De retention rate (hoeveel mensen tot het einde meededen) was hoog.
Het hielp dat elke dag een logopedist langskwam.
Zelfstandig oefenen is lastig.
Vooral bij problemen met cognitie, motoriek, visus en taalbegrip.

Deelnemers vonden de oefeningen soms niet passen.
Zij gingen dan snel vooruit, hierdoor pasten de oefeningen niet meer.
Een oplossing hiervoor is een zelflerende app.
De app kan dan zelf de moeilijkheid aanpassen.
Sommige deelnemers konden moeilijk beoordelen of zij het goed deden.
Mogelijk komt dit door verminderd ziekte-inzicht.
Het herkennen van fouten door de app zou hierbij helpen.

Mensen waren enthousiast over de app.
Wel oefenden ze maar een korte periode, mensen gingen snel met ontslag.
Bij langdurig oefenen is het moeilijker om gemotiveerd te blijven.
Bij langere opname zijn de resultaten waarschijnlijk anders.
Zelfstandig oefenen is makkelijker als omgeving ook meehelpt.

Conclussie

STAPP kan gebruikt worden in de afasietherapie
Nu is alleen nog getest tijdens ziekenhuisopname
Mensen oefenden minder dan verwacht. Minstens 20 minuten lukte wel.
Dat de logopedist dagelijks langskwam helpt.

Implicaties voor de praktijk

STAPP kan helpen bij afasietherapie.
Wel wisselt het per persoon of het lukt.
Het is goed om dit samen met de logopedist te bekijken
De app zorgt er namelijk voor dat mensen meer kunnen oefenen.
Wel is meer onderzoek nodig: wat is het effect van de app en hoe kun je het beste oefenen.

De Cock et al (2021). The feasibility, usability and acceptability of a tablet-based aphasia therapy in the acute phase following stroke. Journal of Communication Disorders, Volume 89, 2021.

dinsdag 12-10-2021

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie