Therapie afronden bij chronische afasie

Enige tijd geleden is er een interessant Australisch onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift “Aphasiology”.

Het onderzoek gaat over: hoe logopedisten de therapie van cliënten met chronische afasie afronden.

Aanleiding

Een logopedist behandelt vaak mensen met afasie.
Die therapie kan lang duren.
De logopedist moet soms de therapie stoppen.
Dat kan moeilijk zijn.
Zeker als de logopedist iemand al lange tijd kent.
En als de afasie niet beter wordt.

Er zijn manieren om het makkelijker te maken.
Logopedisten in Australië vertelden hier in een interview over.

Strategieën

Logopedisten gebruiken strategieën om een behandeling af te ronden en een positieve therapeut-cliënt relatie te behouden.

Deze strategieën bestaan uit vijf categorieën:

  • Afwachten totdat de cliënt afgeeft klaar te zijn
  • Onderhandelen met de cliënt op basis van gestelde doelen
  • Voorbereiden door steeds meer ruimte te laten tussen therapiesessies
  • Scheiden zorgt voor een directe vermindering van contact
  • Vervangen van de therapie door iets anders 

De belangrijkste kenmerken van deze strategieën zijn:

  • Ze worden vaak in combinatie ingezet
  • Ze worden gebruikt als verlenging van de therapie
  • Ze worden verborgen in andere therapieën, zoals evaluaties

Waarom deze strategieën?

Logopedisten gebruiken deze strategieën om:

  • Het afronden van de therapie zo makkelijk mogelijk te maken voor de cliënt
  • Als bescherming voor de cliënt

Want de cliënt moet de kans krijgen te wennen aan verandering in hun leven.

Maar het wordt ook gebruikt als bescherming voor het zorg-imago van de logopedist.

Conclusie

Het onderzoek laat zien dat er grote druk is om logopedische behandeling af te ronden.

Heldere, eerlijke communicatie en inspraak van de cliënt staan niet altijd op de voorgrond.

Samen keuzes maken kan meer moeite en tijd kosten.

Maar het kan ook meer vertrouwen creëren bij de cliënt.

woensdag 29-03-2023

in categorie:

Geen reactie

Geef je reactie

Laatste reacties

Steun Stichting AfasieNet
met een donatie